Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/991
Title: Gönüllülere yönelik afet ve acil durum yönetimi uzaktan eğitim modelinin geliştirilmesi
Other Titles: Development of disaster and emergency management distance education model for volunteers
Authors: Tün, Muammer
İlhan, Eren
Keywords: Eğitim ve Öğretim
Education and Training
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da yeni uygulamaların gelişmesini sağlamıştır. Üniversiteler dahil birçok kurumda geleneksel eğitim yöntemleri yerini uzaktan eğitim uygulamalarına bırakmaya başlamıştır. Türkiye jeopolitik konumu nedeniyle afetlerin çok sık yaşandığı ülkelerden biridir. Bu yüzden ülkemizde afet ve acil durum konularında uzaktan eğitime yönelik bir çalışma yapılması gereklilik halini almaya başlamıştır. Tez çalışması, gönüllü eğitmenlerin gönüllü kişilere eğitimler düzenleyerek afet ve acil durumlarda hazırlıklı olmalarını amaçlamıştır. Bu uzaktan eğitim karma modeli sayesinde internetin ve bilgisayar, tablet veya cep telefonunun olduğu her yere ulaşarak afet ve acil durumlar için dirençli bir toplum oluşturma sağlanacaktır. Sonuç olarak, afet ve acil durumlar için internet destekli bir uzaktan eğitim modeli ve ona bağlı web uygulaması geliştirilmiştir.
Today, the rapid development of technology has led the development of new applications in the field of education as in many other fields. In many institutions including universities, distance education have begun to replace traditional education methods. Due to its geographic location, Turkey is one of countries where disasters occur frequently. Therefore, it has become necessary to conduct a study on distance education on disaster and emergency issues in our country. The thesis intended to make volunteers prepared for disaster and emergency situations by organizing trainings by volunteer educators. Thanks to this mixed distance education model, in everywhere where there is internet by reaching via computer, tablet or laptop, creating a resistant society for disaster and emergency situation will be provided. As a result, an Internet-supported distance education model and associated web application have been developed for disaster and emergency situations.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=aEzj_IdWAsjiSAfK3qwrBufUqZg-1TY21AJuKcCMBWVa6oJ89mANAXLdUQi_-jlz
https://hdl.handle.net/20.500.13087/991
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.