Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/910
Title: Hava trafik hizmetlerinde acil durum planlaması
Other Titles: Contingency plan for air traffic services
Authors: Usanmaz, Öznur
Güneş, Çağdaş
Keywords: Sivil Havacılık
Civil Aviation
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Seyrüsefer hizmetleri, artan hava trafik hacminin emniyetli, verimli ve düzenli bir şekilde akışının sağlanması noktasında önemli bir paya sahiptir. Seyrüsefer hizmetleri açısından oluşabilecek herhangi bir acil durum karşısında hizmet sürekliliğinin sağlanabilmesi için bir acil durum planına ihtiyaç duyulmaktadır. Hava trafik hizmetleri için oluşturulan acil durum planlamalarında seviye tahsisi, yeni rota tahsisi ve ilgili saha için belirlenen özel koşullar acil durumun yönetilmesinde en çok kullanılan yöntemlerdir. Bu çalışmada Ankara ACC' ye ait iki farklı sektör için acil durum planlaması hazırlanmıştır. Gerçek zamanlı simülasyon yöntemi kullanılarak acil durum planlaması için iki farklı senaryo hazırlanmış, ve hava trafik kontrolörleri tarafından çalışılmıştır. Kontrolörler tarafından trafiklere verilen her bir komut ayrı ayrı incelenmiştir. Senaryolar arası karşılaştırmalar sonucu acil durum planlamasına sahip senaryoda kontrolörler tarafından verilen toplam komut sayısı ortalaması 5 komut civarındayken plansız çalışmada toplam komut sayısı ortalaması 13 komut civarında olmuştur. Yapılan çalışmalarla ilgili kontrolörlerden değerlendirmeler alınmış, planlama ve planlamanın uygulanacağı sahalar için öneriler sunulmuştur.
Air navigation services has a significant percentage within the safety, efficient and organized flow and handling of the increasing air traffic load. In the face of possible emegency situation, in terms of air navigation services, a contingency plan is needed to enable continuity of air traffic navigation services. In generated contingency plans for air navigation services, flight level allocation, re-routing and specific conditions that have been determined for the particular case are the most frequently used methods in the handling of the contingency situation. In this study, has been set a contingency plan for two different sectors of Ankara ACC. Two different scenarios had been prepared for contingency planning via real time simulation method and these scenarios have tested by air traffic controllers. Each command that were given to traffics by air traffic controllers is studied separately. As a result of scenarios' comparison, while average of total given commands by air traffic controllers is 5 in having contingency plan scenario, average of total given commands by air traffic controllers is 13 in without contingency plan scenario. As the studies were been carried out assessments were made by the controllers and offers were presented for the sectors a farementioned.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwE7IcBJrZuMH_kampU7Krt0zWAEIcamn8DRVQ_0DJBwE
https://hdl.handle.net/20.500.13087/910
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.