Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/91
Title: Otomotiv döşemelik kumaş tasarımı ve tasarımı belirleyen faktörlerin incelenmesi
Other Titles: Investigation of factors determining design and fabric design for automotive upholstery
Authors: Arslan, Cafer
Akkuş, İrem
Keywords: Bilim ve Teknoloji
Science and Technology
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Industrial Design
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği
Textile and Textile Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Otomotiv sektörü hızla gelişen ve talep edilen bir alan haline gelmiştir. Otomobilin insanlar için bir ihtiyaç haline gelmesiyle otomobilden beklenen nitelikler ile birlikte otomobil iç tasarımında renk ve desene verilen önem artmıştır. Renk ve desen öğeleriyle otomotiv tekstilleri, aracın stilini, farklı kültürleri ve araç sahibinin kişiliğini yansıtmaktadır. Aynı zamanda bunlar araç satış hacmini etkileyen önemli bir unsur olarak görülmektedir. Otomotiv sektöründe kumaşın tasarımdan önce teknik açıdan geliştirilmesi beklenmektedir. Bu da tasarım açısından bazı sınırlılıklara sebep olmaktadır. Bu tez çalışmasında teknik gerekliliklerin tasarıma getirdiği sınırlılıkları belirlemek için otomotiv döşemelik kumaşlarında kullanılan lif, iplik, kumaş yapıları, kumaşlardan beklenen kalite ve performans özellikleri incelenmiştir. Daha sonra otomotiv döşemelik kumaşlarının tasarım süreci ve tasarım unsurları hakkında araştırma yapılmıştır. Çalışmanın sonraki bölümlerinde, yapılacak olan kumaş tasarımları için gerekli renk ve desen eğilim analizi yapılmıştır. Yapılan incelemelere dayanarak kumaş tasarımı ve üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretimi yapılan farklı nitelikteki kumaşların aşınma dayanımları değerlendirilmiştir.
The automotive sector has become a rapidly developing and demanding area. The importance given to color and design in automobile interior design increased with the qualities expected from the car, which became a need for people. Automotive textiles, with color and pattern elements, reflect the vehicle's style, different cultures, and the personality of the vehicle owner. At the same time, they are seen as an important factor affecting vehicle sales volume. It is expected that the fabric will be developed technically before the design in the automotive sector. This leads to some limitations in design. In this thesis, fiber, yarn, fabric structures, expected quality and performance characteristics of fabrics used in automotive upholstery fabrics were investigated in order to determine the limitations of technical requirements on design. Then, design process and design elements of automotive upholstery fabrics were investigated. In the next sections of the study, the necessary color and pattern trend analysis for the fabric designs to be made were made. Fabric design and production have been realized based on the researchs. Abrasion resistance of different quality fabrics produced is evaluated.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwIqTn8r-VIY-hvNiCullCMaUG02oB8nmB1m9Jq4IUG-l
https://hdl.handle.net/20.500.13087/91
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

112
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.