Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/89
Title: Türkiye'de yayılış gösteren Loxosceles rufescens Dufour, 1820 (Araneae:Sicariidae)'in bazı populasyonlarının filogenetik analizi
Other Titles: Phylogenetic analysis of Loxosceles rufescens Dufour, 1820 (Araneae:Sicariidae) populations that are distributed in Turkey
Authors: Özkütük, Recep Sulhi
Akkaya, Tuğba
Keywords: Biyoloji
Biology
Zooloji
Zoology
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada Loxosceles rufescens türünün Türkiye'de yayılış gösteren populasyonları arasındaki filogenetik ilişkiler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Anadolu Üniversitesi Zooloji Müzesi'nde muhafaza edilen ve İzmir, Antalya, ve Hatay, Gaziantep illerinin farklı lokalitelerinden örneklenmiş L.rufescenspopulasyonlarının filogenetik analizleri yapılmıştır. Literatürde L.rufescens türünün ülkemizde yayılışı üzerine raporlar bulunmasına rağmen, bu örneklerin teşhisi ve lokalite kayıtları üzerine şüpheler bulunmaktadır. Ayrıca sahip olduğu zehir içeriği bakımından da oldukça tehlike arz eden L.rufescens üzerine yapılan çalışmalarda filogenetik analizleri gerçekleştirilen örnekleme aralığı Türkiye için bir hayli dar tutulmuştur. Bu çalışma ile L.rufescens'in farklı bazı populasyonları arasında kurulan filogenetik ilişkiler sonucu örnekler arasındaki benzerlik ve farklılıklar ortaya konulmuş, böylece türün Türkiye'nin farklı bölgelerindeki dağılımı hakkında daha kesin ve yeterli bilgiye sahip olunmaya çalışılmıştır.
The aim of this study is to reveal the phylogenetic relationship between the populations of Loxosceles rufescens species in Turkey, to achieve this purpose; phylogenetic analysis' have been performed on samples from İzmir, Antalya, Hatay, Gaziantep provinces which was previously stored in Anadolu University Zoology Museum. Even though there are several studies carried out about Turkey's L. rufescens species, knowledge related to this topic is vague. Furthermore, due to the poison it contains the sample ranges were narrowed in these phylogenetic studies on L. rufescens. In this study, with the result phylogenetic relationship between different populations of L. rufescens, the similarities and the differences between the populations is presented, thus more accurate and sufficient information about the distribution of this specie in Turkey.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwKQF8u387tPqIAGNLDyWDIOxKrWCTennPZHR2gMXlAth
https://hdl.handle.net/20.500.13087/89
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.