Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/880
Title: Çelik çaprazlı çerçeve sistemlerin deprem davranışının incelenmesi
Other Titles: Earthquake performance assessment of braced steel frames
Authors: Taşkın, Kıvanç
Gül, Hakkı Deniz
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Issue Date: 2018
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Çelik yapılar, tasarımcılar tarafından oldukça yaygın olarak kullanılan yapı grubunun bir üyesidirler. Çelik yapılar, yangın, rüzgar, kar ve deprem gibi doğa olaylarına karşı güvenli bir şekilde ayakta kalacak şekilde tasarlanırlar. Depremler sık tekrarlanmayan, düşük olasıklı fakat etki bakımından çok büyük olmaları nedeniyle diğer doğa olaylarından farklılaşırlar. Bu çalışma, farklı guse tasarımlarına sahip merkezi çelik çaprazlı çelik çerçevelerin deprem davranışını incelemek için analitik olarak yürütülmüştür. Yedi adet gerçek deprem kaydı zaman tanım alanında doğrusal olmayan analizleri yürütmek için seçilmiş ve zaman tanım alanında yapılacak analiz kriterlerini sağlamak için ölçeklenmiştir. Ek olarak, iki boyutlu çelik çerçevelerden oluşan bir bina güncel yönetmelik koşullarına uygun olarak tasarlanmış ve incelenmiştir. Beş farklı tek katlı & tek açıklıklı çerçeve OpenSees yazılımı kullanılarak modellenmiş, guse kalınlıklarının yapı tepkilerine olan etkisi değerlendirilmiştir. Bu çalışma, özellikle yüksek depremselliğe sahip bölgelerde daha verimli guse boyutlarının seçilmesi konusunda bilgi vermektedir.
Steel structures are a member of structure group that are widely used by designers. They are designed in order to safely stand in case of different environmental occurences such as fire, wind, snow, and earthquake. Earthquakes are differ from other natural disasters since they have low probalitiy, but their effects are more intense. In this work, analytical study is conducted to evaluate seismic behaviour of special braced frames (SBFs) that have different gusset plate connections. Seven real ground motion records are selected and scaled to meet time history analysis' criteria. In addition, two-dimensional steel frame structure are designed and checked that conforming to recent international provisions. Five different single-bay & story frames are assessed under earthquake excitations through OpenSees software to assess gusset thickness effect on structure responses under earthquake excitation. The study presents effective way of determining gusset sizes in steel structures that resides especially in active seismic areas.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=as2oTjW5jfr9IKSvmCdJYlQoSKyBHyxQ-MQFI8vuWJjtIVuEs27Z06EoK2GB1jkR
https://hdl.handle.net/20.500.13087/880
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.