Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/872
Title: Hekzagonal bor nitrür ilavesinin basınçsız sinterlenmiş alumina matrisli kompozitler üzerine etkisi
Other Titles: The effect of hexagonal boron nitride addition on presureless sintered alumina matrix composites
Authors: Göncü, Yapıncak
Onar, İbrahim Ceyhun
Ay, Nuran
Issue Date: 2020
Abstract: Yapay diş, kemik uygulamaları gibi biyomalzemelerde, yüksek mukavemet, iyi kimyasal dayanım ve aşınma direnci göstermeleri nedeni ile yapısal seramikler kullanılmaktadır. Alümina (Al2 O3 ) yüksek mukavemeti, yüksek kimyasal direnci ve beyaz renkli oluşu nedeni ile yapay diş uygulamalarına iyi bir adaydır. Ancak, insan diş ve kemiği ile karşılaştırıldığında Elastik modülü ve sertliğinin oldukça yüksek olması nedeni ile implant olarak kullanıldıklarında diş ve kemiğe zarar vermektedirler. Hekzagonal bor nitrür (hBN), yapısal olarak grafite benzeyen beyaz renkli, biyouyumlu yapay seramik bir malzemedir. hBN ilave edilerek Alumina’nın fiziksel özelliklerinin değiştirilmesi ile implant uygulamalarda kullanım potansiyelinin artırılması mümkün olabilir. Bu çalışmada, farklı oranlarda nano hBN ilavesinin hBN-alümina kompozitin fiziksel özelliklerine etkisi incelenmiştir. ?-Al2 O3 , nano hBN ve sinterleme ilavesi olarak MgO tozları kullanılarak hazırlanan kompozit tozlar hidrolik presle şekillendirilmiş ve koruyucu atmosfer altında basınçsız sinterlenmiştir. Sinterlenen numunelerin fiziksel özellikleri (yoğunluk, elastik ve kayma modülleri, Poisson oranı) belirlenmiştir. Faz analizi (XRD) ve mikroyapı karakterizasyonları (SEM) yapılmıştır. hBN kompozit içerisinde homojen bir dağılım göstermiştir. Kompozitte hBN miktarının artması ile göreceli yoğunluğun azaldığı, gözenekliliğin arttığı, Elastik modülünün ve sertliğin düştüğü tespit edilmiştir.
The structural ceramics use in biomaterials such as artificial teeth and bone applications because of their high strength, good chemical resistance, and abrasion resistance. Alumina (Al2 O3 ) is a good candidate for artificial tooth applications due to its high strength, high chemical resistance, and white color. However, their elastic modulus and stiffness are quite high compared to human teeth and bone, so they damage the teeth and bone when used as an implant. Hexagonal boron nitride (hBN) is a white, biocompatible artificial ceramic material that is structurally similar to graphite. By changing the physical properties of Al2 O3 with adding hBN, it is possible to increase the potential of use in implant applications. In this study, the physical properties of the composite were investigated by adding different amounts of nano hBN into the hBN-alumina composite. The composite powders prepared by using ?-Al2 O3 , nano hBN and MgO as a sintering agent were shaped by the hydraulic press and pressureless sintered under a protective atmosphere. Physical properties (density, elastic and shear modulus, Poisson’s ratio) of sintered samples were determined. Phase analysis (XRD) and microstructure characterization (SEM) were performed. hBN showed a homogeneous distribution in the composite. It was determined that relative density decreased, porosity increased, elastic modulus and stiffness decreased with the increasing amount of hBN in the composite.
URI: https://doi.org/10.30728/boron.633242
https://hdl.handle.net/20.500.13087/872
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/382388
ISSN: 2149-9020
2667-8438
Appears in Collections:TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.