Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/850
Title: Metabolic engineering of Saccharomyces cerevisiae for the production of taxa 4, 5-11, 12 diene
Other Titles: Taxa 4, 5-11, 12 diene'nin Saccharomyces cerevisiae'da metabolizma mühendisliği ile üretilmesi
Authors: Gençer, Hülya Karaca
Garaad, Farah Dagane
Keywords: Biyoteknoloji
Biotechnology
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Birçok ilaç ve değerli kimyasal maddesi çoğunlukla bitkilerden elde edilmektedir. Bu değerli kimyasallar arasında taksol; değeri yüksek bir antikanser ilaç olan bir terpenoid olup Taxus sp. bitkisinin kabuklarından elde edilmektedir. Taxus sp.'nda taxolün eldesi maliyetli ekstraksiyon yöntemleri gerektirmektedir ve bu durum ilacın maliyetini arttırmaktadır. Bu problemi çözmek için başvurulan yöntemlerden biri Metabolizma Mühendesliğidir ve bu yöntemle yeni kaynaklardan taksolü üretebilmek için Saccharomyces cerevisiae ve Escherichia coli başta olmak üzere farklı organizmalar kullanılmaktadır. S. cerevisiae ve E. coli genetik manipülasyona açık ve bu organizmalarla ilgili çok sayıda genetik kaynak bulunması nedeni ile tercih edilmektedir. Ancak taksolün biyosentezi çok basamaklı bir işlem olduğundan ve tüm basamakları tam olarak aydınlatılamadığından taksolün alternatif bir kaynakta üretilebilmesi için öncelikle öncüsü olan Taxa 4, 5-11, 12 dienenin üretimi hedeflenmektedir. Bu çalışmada yüksek miktarda taksadien üretebilen S. cerevisiae suşu oluşturmak amacıyla taksadienin öncüleri olan Acetyl CoA, Malonyl CoA, Acetocetyl CoA, Mevalonate, ve Geraniol Geraniol Difosfat kodlayan heterolog genler S. cerevisiae genomuna entegre edilmiştir. Bu genlerin ifadeleri TEF1 ve PGK1 promotorleri kullanarak arttırılmıştır. Bu metabolik değişiklikleri içeren S. cerevisiae suşlarının standart şuştan 30 kat daha fazla taksadiene ürettebildiği görülmüştür.
Production of many drugs and valuable chemicals is mainly obtained from plants. Among these valuable chemicals is taxol; a terpenoid which is an anticancer drug of high value but with low supply due to the low abundance in its natural host; Taxus sp. which makes it very difficult and extremely expensive to extract. Metabolic engineering is one of the techniques that is being researched to solve this problem through the production of the taxol in alternative hosts such as Saccharomyces cerevisiae and Escherichia coli which are easier hosts to modify due to the wealth of knowledge and tools available to genetically modify them. However, before the production of the taxol in the Saccharomyces cerevisiae it is important to produce its first known precursor; Taxa 4, 5-11, 12 diene (Taxadiene), abundant production of which can later be used to produce taxol. In this study the precursors to taxadiene were overproduced in Saccharomyces cerevisiae by boosting the mevalonate precursors; acetyl CoA, malonyl CoA & acetoacetyl CoA, and mevalonate through the integrated constructs which were expressed using strong constitutive promoters TEF1 and PGK1 . The performance of the Saccharomyces cerevisiae strains containing these constructs was tested with plasmids that had been used successfully to produce taxadiene in earlier research and significant increase of taxadiene of almost 30-fold were recorded.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Mir2lXQK1dkmQ9Ige3PZblTQ9fcA6WfBOHgRIc9rhTfBulAgaQj3xPwYmsgXrUGQ
https://hdl.handle.net/20.500.13087/850
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.