Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/827
Title: Sürekli entegrasyon destekli hata öngörü sistemi
Authors: Yılmazel, Özgür
Esen, İbrahim
Keywords: Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol
Computer Engineering and Computer Science and Control
Hata öngörüsü
Yazılım geliştirme depoları
Veri madenciliği
Sürekli entegrasyon
Yazılım geliştirme süreci
Yazılım derleme.
Bug prediction
Mining software repositories
Continuous integration
Software development
Software build
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu araştırmada yazılım geliştirme sürecinde sürekli entegrasyon sistemi verileri kullanılarak oluşabilecek hataların önceden tahmini üzerine çalışılmıştır. Yazılım geliştirme süreçlerinde kod değişikliklerinden, hata raporlarına, tasarım dokümanlarından, sürüm bilgilerine kadar uzanan bir dizi veri oluşur. Bu veriler kullanılarak yazılımdaki hata oluşabilecek noktalar önceden tahmin edilebilir. Hata öngörü sistemleri için kullanılabilecek çok çeşitli veri setleri ve yöntemler bulunmaktadır. Bunların birçoğu kod değişiklikleri, statik kod analizi değerleri, geçmiş hataların analizi gibi verileri kullanır. Bu çalışmada ise kodun sürekli entegre edildiği ve derlendiği sistemin ürettiği veriler kullanılmıştır. Çalışma için üç farklı açık kaynaklı yazılım projesi kullanılmıştır. Bu projelerin sürekli entegrasyon verileri, hata sistemlerindeki verileri ve sürüm verileri kullanılmıştır. Projeye uygun bir sürüm süresi belirlenerek gelecek sürümde çıkabilecek hata sayısı tahmini yapılmıştır. Bu sayede yazılım geliştirme sürecinde oluşan bu tahminler yazılım ekibine yol gösterici olur. Anahtar Kelimeler:
In this thesis, software bug prediction using continuous integration system data is studied. Software development process produces various interesting data ranging from code changes, bug reports, design documents and release notes. By using this data software defects can be predicted before they occur. There are a variety of data sets and methods that can be used in bug prediction systems. Most of the work in these systems use code changes, static code analysis results and analysis of past defects. In this work, data produced from continuous integration system, where code is integrated, compiled and tested, is used to predict future bugs. Three open source project is used for his work. Continuous integration data, bug reports and release data of these projects' are used for bug prediction. An appropriate release period is determined for each project and the number of bugs that will occur in the next release is estimated. The results guide the software team for upcoming errors that will occur in the next release of the software. Keywords:
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwCzNigtCf-Hm7Vga-7HiK3nu2_qDbwtf5hhFgWi-lSbE
https://hdl.handle.net/20.500.13087/827
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

86
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.