Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/797
Title: Modelling and analysis of laser transfer machine by using petri nets
Other Titles: Lazer transfer makinesinin petri ağları kullanılarak modellenmesi ve analizi
Authors: Özkan, Hanife Apaydın
Erginel, Selçuk
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, kesikli olay sistemlerinin modellenmesi ve analizinde kullanılan Petri Ağları modelleme yaklaşımı ele alınmıştır. Bu kapsamda, cam ev eşyası sektöründe lazer markalama için kullanılan pozisyon kontrollü bir transfer makinesinin "Emergency Stop, Manual, Reference ve Automatic" prosedürleri Petri Ağları ile modellenmiştir. Petri Ağı modellerinin sınırlılık, güvenlilik, tıkanıklık ve geri dönülebilirlik analizleri tamamlanmıştır. Bu analizler için Platform Independent Petri Net Editor (PIPE) kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre üretim sahasındaki makinede gerçekleştirilen prosedürün çalışmasının doğruluğu; varsa riskleri tespit edilmiştir.
In this study, Petri Nets modelling approach is handled which is used for modelling and analysis of discrete event systems. In this scope, "Emergency Stop, Manual, Reference and Automatic" procedures of a position controlled transfer machine which is used in glassware production sector for laser marking. "Boundedness, Safeness, Deadlock and Revesibility" analysis are completed. Platform Independent Petri Net Editor (PIPE) is used for these analysis. According to analysis results, accuracy and if exists risks of the operation of the procedure on the machine on site are identified.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPH6ClDxfG6Z3dOc-9AmL98pMXEC-O45-GJHP0qT_knB3O
https://hdl.handle.net/20.500.13087/797
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.