Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/747
Title: Bor katkılı alternatif yakıt kullanımının mikro turbojet motor performans etkilerinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the effects of alternative fuel boron blend on micro turbojet engine performance
Authors: Karakoç, Tahir Hikmet
Şahin, Mükerrem
Ekici, Selçuk
Keywords: Enerji
Energy
Makine Mühendisliği
Mechanical Engineering
Uçak Mühendisliği
Aircraft Engineering
Gaz türbinli motorlar
Gas turbine engines
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu tez kapsamında Eskişehir Teknik Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi alt yapısına, üzerinde iki adet turbojet motor ve veri toplama sistemi bulunan turbojet motor test standı tasarlanıp kurulmuştur. Test standında, kerozene çeşitli yüzdelerde alternatif yakıt karıştırılarak turbojet motorların performans analizleri gerçekleştirilmiştir. Turbojet motorlar 35000, 50000, 60000, 70000, 80000 rpm'lerde test edilmiştir. Elde edilen 1,000,000 yakın veriden motorların itki, yakıt debisi ve her bir komponentinin giriş-çıkışlarındaki sıcaklık, basınç haritaları fonksiyon tahminleme yöntemiyle sunulmuştur. Proje numarası "1707F452" olan ve "Bor Katkılı Alternatif Yakıt Kullanımının Mikro Turbojet Motor Performans Etkilerinin İncelenmesi" başlıklı bu tez çalışması Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı tarafından desteklenmiştir.
In this study, a turbojet engine test stand with two turbojet engines and data collection system was designed and installed in Eskişehir Technical University, Faculty of Aeronautics and Astronautics. Performance testing of turbojet engines have been carried out by blend alternative fuel in various percentages. Turbojet engines have been tested at 35000, 50000, 60000, 70000, 80000 rpm. Maps of thrust, fuel flow and temperature- pressure at the inlet / outlet of each component are presented by function estimation method. Thesis studie has been performed in titled of " Investigation of the effects of alternative fuel boron blend on micro turbojet engine performance" that is supported by Eskişehir Technical University Scientific Research Projects Commission and the project number is 1707F452.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwJSNG8godVuNqNrjWXZmZK8gSMq4P9CZ4gXHZ3b4k-BQ
https://hdl.handle.net/20.500.13087/747
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

62
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.