Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/729
Title: Tasarım yönetiminde Endüstri 4.0 ile değişen paradigmaların belirlenmesi: Türkiye'de tasarım merkezine sahip olan firmalar üzerinden bir alan araştırması
Other Titles: Determining paradigm shift on design management within the scope of Industry 4.0: Case study on firms having design centre in Turkey
Authors: Curaoğlu, Füsun
Duman, Hilal Ecren İlter
Keywords: Endüstri Ürünleri Tasarımı
Industrial Design
Endüstri 4.0
Industrial 4.0
Tasarım
Design
Tasarım yönetimi
Design management
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Tasarım faaliyetlerinin endüstrinin stratejilerine uygun bir şekilde yürütülmesini sağlayan "Tasarım yönetimi" disiplininin, endüstrideki gelişmelerle değişip, yeni endüstrinin ve kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gelişmesi beklenmektedir. Tasarım yönetiminin tarihi 1. Endüstriyel Devrim ile başlamaktadır. Endüstrideki değişimlerle endüstrinin ve kullanıcıların beklentisi değişmiş, bu doğrultuda tasarım disiplini de bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde evrilmiştir. 2011 yılında Almanya'nın öncülüğünde ortaya çıkan Endüstri 4.0'ın bilişim teknolojisindeki gelişmelerin endüstriye veri, görsel teknolojiler ve yapay zeka alanlarında yansımasıyla gerçekleşeceği öngörülmektedir. Ancak yeni endüstride teknoloji sadece üretim fonksiyonlarını yerine getirmek için değil, holistik bir değer zinciri oluşturmak için kullanılacaktır. Bu değer zincirinin oluşturulmasında tasarım yönetimi etkin bir rol oynayabilir. Bu nedenle Endüstri 4.0'ın ihtiyaçlarına uygun tasarım yönetimi yöntemleri geliştirilmelidir. Bu çalışmanın amacı dördüncü sanayi devriminin gerçekleşmeye başladığı bu günlerde, Tasarım Yönetimi disiplininde Endüstri 4.0 ile değişen paradigmaları belirlemek ve Türkiye'de Tasarım Yönetimi anlayışlarının yeni endüstri ihtiyaçlarına uygunlukları ve son kullanıcıya sağladıkları faydayı tasarım merkezi olan firmalar üzerinden incelemektir.
Design Management which seeks ways to integrate design into strategies of Industry, is expected to change by the evolution of the Industry to meet the user's needs. The history of Design Management has begun with The First Industrial Revolution (Best, 2006). As a result of the evolution of Industry, the needs of industry and the needs of users has been changed and this caused Design Management to develop to be able to meet the needs. Industry 4.0 which is announced by German Government as a technology strategy, is expected to emerge with the integration of information technologies into industrial systems. But it can be said that the elements of Industry 4.0 will be used not only for production but also for a holistic value chain from product idea to user experience. Design management can have an active role to create a value chain which satisfies business and user. In the new era of technology, this research aims to evaluate Design Management discipline in the context of Industry 4.0 and investigate Design Management of the Design Centres in Turkey in terms of awareness of Industry 4.0, value chain and user experience.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwCk9nRtkBN7efY943GxNPm8lyAOaUghuE5G9oxl_Kh1q
https://hdl.handle.net/20.500.13087/729
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

68
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.