Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/643
Title: Tenmoku Sırları
Other Titles: Tenmoku Glazes
Authors: Demir, Burak
Karasu, Bekir
Issue Date: 2019
Abstract: Sırlar, uygulama alanına göre endüstriyel ve artistik olmak üzere iki temel gruba ayrılırlar. Artistik sırlar, seramik yüzeye estetik bir değer ve teknik özellikler katmak amacıyla kullanılmakta olup pek çok çeşidi mevcuttur. Bu bağlamda sayısız sır türü bulunmakla birlikte, pişirim sıcaklıklarına ve hazırlanış biçimlerine göre birbirlerinden ayrılırlar. Tenmoku şeklinde adlandırılan sırlar artistik sır grubuna aittirler. Elde edilmeleri çoğunlukla sır bileşimine, sırın yüzeye uygulanış biçimine ve pişirme tekniğine bağlıdır. “Tenmoku”, kökeni Çin olan ve Japonya’da demire doyurulmuş sırlar için kullanılan, yağ benekli (oil–spot) veya Kaki tipi olarak isimlendirilen, yüzeyi yanardönerli, siyah–pas rengi sırlar için kullanılan bir terimdir. Bu grup sırların eldesinde özel seramik hammaddelerine gerek duyulmaz. Çok yaygın bulunan feldispat, talk, dolomit ve mermer gibi hammaddeleri içerirler. Üretimlerinde önemli faktörler vardır: sır reçetesi ve kalınlığı, pişirim atmosferi. Pişirme esnasında demir oksidin sır içinde ısıl indirgenmesi sonucunda meydana gelen tenmoku sırları genelde yüksek pişirim sıcaklıklarında başarılı sonuçlar vermektedirler. Bu çalışmada Tenmoku sırları hakkında genel bilgiler sunulmuştur.
Glazes can be divided into two main group depending on their application area: industrial and art glazes. Art glazes have countless varieties and give ceramic surfaces aesthetical value and certain technical properties. In that sense, numerous numbers of glazes are present and differentiated in terms of firing temperature and the type of application. The glazes called as tenmoku is a specifical type of artistic glazes. To produce them mainly depends on glaze chemical composition, type of application on ceramic surfaces and firing techniques. “Tenmoku” is a glaze name which was originated from ancient China and pleasurably used in Japan and referred to iron saturated glazes and named as (oil–spot) or Kaki. Its surfaces are iridescent and in the colures of black–rust. In order to achieve such private group glazes, one does not necessarily require special ceramic raw materials. They consist of widely found feldspar, talc, dolomite and marble. There are major factors in their production: glaze recipes, glaze thickness and firing atmosphere. During firing tenmoku glazes can generally mature at high temperatures as a result of the thermal reduction of iron present in glaze composition. In the present study general knowledge about tenmoku glazes are given.
URI: https://doi.org/10.31202/ecjse.454162
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpnMk1ETTNOdz09
https://hdl.handle.net/20.500.13087/643
ISSN: 2148-3736
2148-3736
Appears in Collections:TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu
Çevre Mühendisliği Bölümü Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.