Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/599
Title: 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası: Gol Analizi
Other Titles: EURO 2016: Analysis of Goals Scored
Authors: Çobanoğlu, Halil Orbay
Terekli, Mustafa Serdar
Keywords: Spor Bilimleri
Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Beşeri Bilimler
Issue Date: 2018
Abstract: Amaç: Futbolda maçın sonucunu gol belirlemektedir. Bu nedenle hem antrenörler hem de maç analiz uzmanları tarafından gol analizi büyük önem kazanmıştır. Avrupa Futbol Şampiyonası, Avrupa’daki en iyi takımları ve oyuncuları inceleme fırsatı sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yeni futbol trendlerinin takibi açısından 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda atılan golleri analiz etmektir. Gereç ve Yöntemler: Araştırma örneklemini, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda oynanan 51 müsabaka ve atılan 108 gol oluşturmaktadır. Araştırma verileri tüm müsabakaların izlenmesi ve not alınması şeklinde toplanmıştır. Goller beş farklı şekilde analiz edilmiştir. Birinci analiz gollerin zamanı, ikinci analiz gollerin oluş şekli, üçüncü analiz gol vuruşunun şekli, dördüncü analiz gol vuruşu öncesi topa temas sayısı ve beşinci analiz gol atılan bölgeyi içermektedir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler olan frekans ve yüzde kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma sonucunda, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda atılan gollerin %61,2 (66 gol)’inin 2. yarıda, %75 (81 gol)’i organize atak sonucu, %78,7 (85 gol)’inin ayak vuruşu ile, %68,5 (74 gol)’inin tek temas ile %83,3 (90 gol)’ünün ceza sahası içinden ve %61,1 (66 gol)’inin ceza sahası içinde tanımlanan 3. bölgeden atıldığı gözlenmiştir. Sonuç: Bu sonuçlara dayanarak antrenörlere; hücum açısından ceza sahası içinde tanımlanmış olan 3. bölgeyi daha etkin kullanmaları, savunma açısından ceza sahası içinde tanımlanmış olan 3. bölgeyi daha etkin savunmaları önerilebilmektedir.
Objective: A goal determines the outcome of the match in soccer. Therefore, a goal analysis has been become very important both coaches and match analysts. The European Football Championship offers the opportunity to explore the best teams and players in Europe. The aim of this study is to analyze the goals scored in the 2016 European Football Championship in terms of new football trends. Material and Methods: The sample of this study constituted of 51 matches and 108 goals which were played and scored in Euro 2016. The research data were collected in the form of monitoring and taking note of the whole competition. Goals were analyzed in five different ways. The first analysis included the time of the goals, the second analysis included how the goals happened (way of attack), the third analysis included shot type of goals scored (foot or head), the forth analysis included actions leading up to goals scored (one touch, two touch and three or more touch) and the fifth analysis included goals zone. Frequency and percentages which are descriptive statistics were used for analysis of the research data. Results: As a result of research it was observed that 61.2% (66 goals) of goals were scored in the 2nd half of the games, 75% (81 goals) of goals were scored after organized attack (open play), 78.7% (85 goals) of goals were scored with foot shot, 68.5% (74 goals) of goals were scored with a single touch, 83.3% (90 goals) of the goals were scored through the penalty area and 61.1% (66 goals) of the goals were scored in 3 zone that identified in the penalty area. Conclusion: Given these results, it can be suggested to coach to use 3 zone that identified in the penalty area for more effective attack for more goals scored and to use 3 zone that identified in the penalty area for more effective defense for less goals conceded.
URI: https://doi.org/10.5336/sportsci.2018-61913
https://hdl.handle.net/20.500.13087/599
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/310540
ISSN: 1308-0938
2146-8885
Appears in Collections:TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

188
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.