Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/592
Title: Heterohalkalı yeni asimetrik schiff bazların sentezi ve karakterizasyonu
Other Titles: Synthesis and characterization of new asymmetric heterocyclic schiff bases
Authors: Elmalı, Dilek
Çıtak, Kader
Keywords: Kimya
Chemistry
Issue Date: 2020
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Schiff bazları, çok uzun bir süredir farklı endüstrilerde kullanılmış olan imin bileşikleridir. Schiff bazlarında bulunan C=N azometin bağı ve asimetrik Schiff bazları da biyolojik olarak önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada asimetrik Schiff bazlarının sentezlenmesi için pek çok çalışmada kullanılan 4,4'-oksidianilin kullanılması yerine ara ürün üzerinden sentez yapılmıştır. İlk olarak 3-tiyofenkarboksaldehit, 2-tiyofenkarboksaldehit ve 4-aminofenol etanol içerisinde reaksiyona sokularak iki adet Schiff bazı sentezlenmiştir. Daha sonra yapıda bulunan OH grupları DMF içerisinde 4-nitroanilin ve K2CO3 reaksiyonu ile eter haline dönüştürülmüştür. 2-piridinkarboksaldehit, 3-piridinkarboksaldehit ve 4-piridinkarboksaldehit sentezlenen ara ürünlere eklenerek asimetrik altı adet yeni Schiff bazı sentezlenmiştir. Bileşiklerin karakterizasyonu, FTIR, 1H-NMR, 13C-NMR ve UV-Vis spektroskopik yöntemleri ile yapılmıştır.
Schiff bases are imine compounds that have been used in different industries for a long time. The C=N azometin bond in Schiff bases and asymmetric Schiff bases also have a biologically important place. In this study, instead of using 4,4'-oxydianiline which is used in many studies to synthesize asymmetric Schiff bases, synthesis has been made over the intermediate product. First, 3-thiophenecarboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde and 4-aminophenol were reacted in ethanol and two Schiff bases were synthesized. The OH groups in the structure were reacted with 4-nitroaniline in DMF and with K2CO3 to product ether. Six new asymmetric Schiff bases were synthesized by adding 2-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde and 4-pyridinecarboxaldehyde to the intermediates synthesized. Characterization of the compounds was performed by FTIR, 1H-NMR, 13C-NMR and UV-Vis spectroscopic methods.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPH-uPTRkl9vt9161NHSaq8U_HJxCH8g8D4UoyLC_Fae3g
https://hdl.handle.net/20.500.13087/592
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.