Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/578
Title: Doğal Enerji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Mimarlık Politikaları
Other Titles: Natural Energy, Sustainable Development and Architectural Policies
Authors: Çiğan, Ali
Yamaçlı, Ruşen
Issue Date: 2020
Abstract: Doğal enerji kaynaklarının kullanımı ve giderek enerji kaynaklarının tükeniyor olması, bu kaynakların bilinçsizce tüketilmesi, zararlı gazların salınımının artması, küresel ısınma, ozon tabakasının incelmesi, küresel olarak iklim değişikliğine bağlı olarak ekosistemin bozulması çevresel sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. İklim değişikliği ve buna bağlı olarak ekolojik dengenin bozulmasında büyük bir paya sahip olan binaların yapım, kullanım ve bertaraf edilme aşamalarının her biri planlı ve doğal hayatı koruma adına yapılmalıdır. Tasarım aşamasından başlayarak, yapım, kullanım ve geri dönüşüm etaplarının her birinde ayrı ayrı alınacak ekolojik ve sürdürülebilir tasarım önlemleri ile yapıların çevreye karşı oluşan olumsuz etkilerinin azaltılması hedeflenmektedir. Çalışmada amaçlanan, mimarlığın temelini oluşturan mimari tasarım ürününe, tasarım sürecinde kullanılan araç ve teknolojilerinin etkileri ile doğal enerji kaynaklarının en üst düzeyde korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması nasıl yapılabilir, bunun için yapılması gerekenler nelerdir ve yapılanların değerlendirilmesi nasıl olmalıdır sorularına cevap aramaktır. Bu amaçlara ulaşmak için yurtiçi ve yurtdışı bazı örnekler incelenmiştir. Sonuçta, gelecekte ortaya konulacak tasarımlara kaynak sağlamak ve en önemlisi mimarinin sürdürülebilir doğal çevrede yerinin belirlenmesi araştırılmıştır.
The use of natural energy sources and the depletion of energy resources, the unconscious consumption of these resources, the increase in the release of harmful gases, global warming, thinning of the ozone layer, the degradation of the ecosystem due to climate change globally cause environmental problems. Each stage of construction use and disposal of buildings, which have a large share in climate change and consequently the degradation of ecological balance, should be carried out in the name of planned and natural life protection. Starting from the design stage, the ecological and sustainable design measures to be taken separately in each of the construction, use and recycling stages are aimed to reduce the negative impacts of buildings on the environment. The aim of the study is to find answers to the questions of how the architectural design product, which constitutes the basis of architecture, the protection of natural energy resources at the highest level, the sustainability of natural energy resources, what needs to be done and what should be done to evaluate the effects of the tools and technologies used in the design process. In order to achieve these objectives, some domestic and international examples were examined. As a result, it was researched to provide resources for future designs and, most importantly, to determine the place of architecture in a sustainable natural environment.
URI: https://doi.org/10.29130/dubited.603746
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpnNU9Ea3lNZz09
https://hdl.handle.net/20.500.13087/578
ISSN: 2148-2446
Appears in Collections:TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.