Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/576
Title: Termoplastik kompozitlerin büyük hacimli katmanlı üretim sisteminde üretimi için granül beslemeli ekstrüzyon sisteminin geliştirilmesi
Other Titles: Development of granule feed extrusion system for the production of thermoplastic composites in a big area additive manufacturing systems
Authors: Çolak, Oğuz
Çiftçi, Serhat
Keywords: Makine Mühendisliği
Mechanical Engineering
Issue Date: 2020
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Büyük hacimli eklemeli imalat sistemleri, eriyik biriktirme metodu ile büyük boyutlardaki karmaşık yapılı parçaların üretimine olanak sağlayan sistemlerdir. Bu sistemlerde granül beslemeli vidalı ekstruderlerin kullanılması ile daha yüksek biriktirme oranları ile parçaların daha hızlı üretilmesi sağlanmaktadır. Büyük hacimli eklemeli imalat sistemleri ile üretilen termoplastik esaslı parçaların mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi amacıyla takviye malzemeler eklenmektedir. Eklenen bu takviye malzemeler ile de bu sistemi dolayısıyla bu sistemle üretilen parçaları daha kullanılabilir yapmaktadır. Bu çalışmada büyük hacimli eklemeli imalat sistemleri için tek vidalı ekstruder tasarımı ve imalatı gerçekleştirilmiştir. Ekstruder tasarım ve imalat aşamaları incelenmiş olup, ekstruderin en önemli parçası olan vidanın parametreleri oluşturulup gerekli hesaplamalar yapılmıştır. İmalatı gerçekleştirilen ekstruderin bir büyük hacimli eklemeli imalat makinasına montajı yapılarak büyük boyutlu parçaların daha az maliyetle ve daha hızlı bir şekilde imalatının mümkün olduğu gözlenmiştir.
Big area additive manufacturing systems that enable the production of large complex parts with fused depostion method. In these systems, parts are produced faster with higher deposition rates by using granüle feed screw extruders. Reinforcing materials are added to improve the mechanical properties of thermoplastic based parts produced by big area additive manufacturing systems. This system makes produced parts and this systems more usable by added reinforcing materials. Biga area additive manufacturing systems that enable the production of large complex parts with fused deposition method. In these systems, parts are produced faster with higher deposition rates by using granüle feed screw extruders. Reinforcing materials are added to improve the mechanical properties of thermoplactic based parts produced bylarge volüme additive manufacturing systems. This system makes produced parts and this systems more usable by added reinforcing materials.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fl0Kw4p1rmMDotyKRdYv1LhTDfucuhmyHhnOESxGihdxZhZyPUHQuEkAVIxRDkok
https://hdl.handle.net/20.500.13087/576
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.