Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/568
Title: Betonarme donatılarda mekanik bağlantı elemanı manşonların yönetmeliklerde incelenmesi
Other Titles: Review of reinforced coupler systems in codes
Authors: Taşkın, Kıvanç
Ceylan, Damla Berfin Çıkmaz
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Mekanik birleşim
Manşon
Mekanik birleşim testleri
Mechanical splice
Coupler
Mechanical Connection Test
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Günümüzde donatı birleşimi ve sürekliliği, klasik bindirme yöntemine ve kaynakla birleşim yöntemine alternatif olarak manşon adı verilen mekanik birleşim araçları ile sağlanabilmektedir. Bu çalışmada mekanik birleşim araçları altı bölümde incelenmiştir. Birinci bölümde mekanik bağlantı elemanları ile ilgili daha önceden yapılan çalışmalardan bahsedilmiştir. İkinci bölümde betonarme donatısının mekanik özellikleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde donatı birleşim türleri ve TS500, Eurocode-2, ACI 318-08 ve TBDY 2019 yönetmeliklerinde donatı birleşim yöntemlerine ilişkin hesap ve sınır kriterleri incelenmiştir. Piyasada sıklıkla kullanılan manşon türleri ile ISO 158351-2 ve ASTM A1034 mekanik birleşim elemanları test standartları incelenmiştir. Dördüncü bölümde, ACI318-14 yönetmeliğine göre ankrajlı donatı elemanları yerine mekanik birleşim araçlarının kullanılmasının bindirme boyuna etkileri sayısal örneklerle incelenmiştir. Beşinci bölümde mekanik birleşim araçlarının monotonik çekme testleri, çevrimsel çekme testleri ve sıyrılma testleri altındaki davranışı, testler sırasında oluşabilecek olumsuz durumlar incelenmiştir. Son bölümde sonuçlar değerlendirilmiş olup TBDY 2019 EK-8A ile ilgili öneriler sunulmuştur. Anahtar Kelimeler:
Today reinforcement bar connection and continuity can be achieved by mechanical splices as an alternative to the classical overlap method and welded method. In this study, mechanical splices are discussed in six sections. In the first section, the previous studies and result about the mechanical splices were mentioned. In the second section mechanical properties of reinforced bar are examined. In the third chapter, mechanical connection types and calculation methods are examined. Mechanical connections in TS 500, Eurocode-2, ACI 318-08 and TBDY 2019 regulations are researched. In the fourth chapter, the effects of mechanical splice usage to the development length instead of anchor according to ACI 318-14 regulation are examined with numerical examples. In the fifth chapter, the behaviour of mechanical splices under monotonic tensile tests, slip tests and high-cycle fatigue tests are examined. In the last section, the results are evaluated, and some suggestions are presented about the TBDY 2019 Appendix-8A. Keywords:
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPH04UGafGBoRYey-vEdKZ8gIBGGqp5y5DhbeY62GvgL2H
https://hdl.handle.net/20.500.13087/568
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.