Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/548
Title: Air Traffic Flow Impact Analysis of RECAT for Istanbul New Airport using Discrete-Event Simulation
Other Titles: RECAT Uygulamasının İstanbul Yeni Havalimanı Hava Trafik Akış Yönetimine Olan Etkisinin Kesikli Olay Benzetimi ile Analizi
Authors: Çetek, Fulya Aybek
Aydoğan, Emre
Keywords: Ziraat Mühendisliği
Bahçe Bitkileri
Bitki Bilimleri
Ziraat, Toprak Bilimi
Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması
Biyoloji
Kimya, Analitik
Kimya, Uygulamalı
Kimya, İnorganik ve Nükleer
Kimya, Tıbbi
Kimya, Organik
Fizikokimya
Ekoloji
Entomoloji
Çevre Bilimleri
Balıkçılık
Genetik ve Kalıtım
Limnoloji
Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi
Matematik
Mikroskopi
Mineraloji
Mantar Bilimi
Optik
Paleontoloji
Parazitoloji
Fizik, Uygulamalı
Fizik, Atomik ve Moleküler Kimya
Fizik, Katı Hal
Fizik, Akışkanlar ve Plazma
Fizik, Matematik
Fizik, Nükleer
Fizik, Partiküller ve Alanlar
Spektroskopi
Termodinamik
Taşınım
Su Kaynakları
Mimarlık
Hücre ve Doku Mühendisliği
Bilgisayar Bilimleri, Yapay Zeka
Bilgisayar Bilimleri, Sibernitik
Bilgisayar Bilimleri, Donanım ve Mimari
Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri
Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği
Bilgisayar Bilimleri, Teori ve Metotlar
İnşaat ve Yapı Teknolojisi
Savunma Bilimleri
Enerji ve Yakıtlar
Mühendislik, Hava ve Uzay
Mühendislik, Biyotıp
Mühendislik, Kimya
İnşaat Mühendisliği
Mühendislik, Elektrik ve Elektronik
Çevre Mühendisliği
Mühendislik, Jeoloji
Endüstri Mühendisliği
İmalat Mühendisliği
Mühendislik, Deniz
Mühendislik, Makine
Mühendislik, Petrol
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Orman Mühendisliği
Jeokimya ve Jeofizik
Jeoloji
Yeşil, Sürdürülebilir Bilim ve Teknoloji
Görüntüleme Bilimi ve Fotoğraf Teknolojisi
Denizcilik
Malzeme Bilimleri, Biyomalzemeler
Malzeme Bilimleri, Seramik
Malzeme Bilimleri, Özellik ve Test
Malzeme Bilimleri, Kaplamalar ve Filmler
Malzeme Bilimleri, Kompozitler
Malzeme Bilimleri, Kâğıt ve Ahşap
Malzeme Bilimleri, Tekstil
Metalürji Mühendisliği
Meteoroloji ve Atmosferik Bilimler
Maden İşletme ve Cevher Hazırlama
Nanobilim ve Nanoteknoloji
Nükleer Bilim ve Teknolojisi
Polimer Bilimi
Robotik
Telekomünikasyon
Taşınım Bilimi ve Teknolojisi
Issue Date: 2019
Abstract: The rapid annual increase in air traffic volume leads to serious capacity problems especially at major airports. Airport runway capacities are significantly limited by wake turbulence phenomena between arriving and departing aircraft pairs. RECAT, an international joint effort, aims to redefine wake turbulence categories and their associated minima to increase runway capacities. This study analyses the impacts of possible RECAT implementation on arriving and departing flight sequences for independent parallel runway configurations with saturated demand. Istanbul New Airport is modelled as a test case using Simmod Pro, a discrete-event simulation tool. A baseline and an alternative scenario has been created to compare the current and RECAT separation minima. The implementation of RECAT improved the total throughput and reduced airborne delays for arriving flights while it increased departure queue delays and lengths. Further operational strategies are required to increase the benefits of RECAT for departing flight sequences.
Hava trafik hacmindeki hızlı yıllık artış, özellikle büyük havaalanlarında ciddi kapasite sorunlarına yol açmaktadır. Havaalanı pist kapasitesinde geliş ve kalkış uçakları arasındaki kuyruk türbülansı farklılıkları önemli ölçüde sınırlayıcıdır. Bu konuya odaklanmış uluslararası bir ortak çaba olan RECAT, pist kapasitesini artırmak için kuyruk türbülans kategorilerini ve bunlarla ilişkili ayırma minimalarını yeniden tanımlamayı amaçlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, yüksek talebe sahip bağımsız paralel pist konfigürasyonları için olası RECAT uygulamasının geliş ve kalış uçuşları üzerindeki etkisini analiz etmektedir. İstanbul Yeni Havalimanı için bir kesikli olay benzetim aracı olan Simmod Pro ile bu konuya örnek olabilecek bir model geliştirilmiştir. Mevcut ve RECAT ayırma minimini karşılaştırmak için bir mevcut durum ve alternatif olmak üzere iki senaryo oluşturulmuştur. RECAT'ın uygulanması, kalkış uçuşlarındaki gecikmeleri ve uzunlukları artırırken, gelen
URI: https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpJME56TXhNUT09
https://hdl.handle.net/20.500.13087/548
ISSN: 2148-2446
Appears in Collections:TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

140
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.