Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/53
Title: Model atıksulardan elektrokımyasal yöntemlerle dimethoate insektisitinin giderimi
Other Titles: Removal of dimethoate insecticy by electrochemical methods from model wastewater
Authors: Yavuz, Yusuf
Ahadli, Orkhan
Keywords: Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Tarımsal alanlara tehlike yaratan unsurların artışı insanların pestisitlerden kullanmasını gerektirmektedir. Pestisitlerin hedef olan canlılardan başka çevreye, diğer canlılara ve insana zararlı etki etmesinden dolayı onların zararlı etkilerini yok etmek için önlemler geliştirilmiştir. Bu çalışmada tüm canlılar için hayati önem taşıyan sulardan Dimethoate pestisitinin elektrokimyasal yolla arıtılması amaçlanmıştır. Akım yoğunluğu, pH, destek elektrolit miktarı, hidrojen peroksit gibi bazı parametrelerin KOİ giderimine etkilerine bakılmıştır. Demir elektrolit ile yapılmış çalışmalarda en iyi verim I=2,5 A, i=25 mA/cm2, 10 mM Na2SO4 destek elektroliti ve 1000mg/L+1000mg/L(30dk) H2O2 parametrelerinde görülmüştür. Giderim yaklaşık olarak %64 olmuştur. Alüminyum elektrot ile yapılan çalışmalarda en iyi verim I=1,5A, i=15 mA/cm2, 10mM Na2SO4destek elektroliti ile yapılan çalışmalarda görülmüştür.
An increase in the danger of agricultural areas requires people to use pesticides. Prevention have been developed to eliminate the harmful effects of pesticides due to their harmful effects on the evironment, other living things and human beings. In this sudy its aimed to treatthe Dimethoate pesticide which is vital for all living things by electrochemical treatment The effects of some parameters such as current density, pH amount of support electrode and hidrogen peroxide on the removal of COD are analyzed. The best conditions by using iron electrodes were I=2,5 A, i=25 mA/cm2, 10 mM Na2SO4 and 1000mg/L+1000mg/L(30minute) H2O2 . Removal was about 64 %. The best conditions by using aluminum electrodes were I=1,5A, i=15 mA/cm2, 10mM Na2SO4.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwPwq0jJBJrTIgM5bwS6zCKLDQNL1IftjgrSZdREifXZK
https://hdl.handle.net/20.500.13087/53
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.