Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/487
Title: Raylı Sistemlerde Kullanılacak Depolama Aygıtı Ödünleşim Seçimi ve Yatırım Kararı
Other Titles: Tradeoff Selection of Storage Device in Rail Systems and Investment Decision
Authors: Çalışkan, Mine
Issue Date: 2021
Abstract: Raylı sistemlerdeki enerji depolama sistemlerinde ilk akla gelen, rejeneratif frenleme enerjisini depolayarak daha sonra trenin hem kendi hem de hattaki diğer trenler için enerji sağlayabilmesidir. Dirençlerde yakılan, israf olan bu enerjiyi kurtarmak; hemçevresel hem de ekonomik olarak oldukça büyük bir faydaya sahiptir. Ayrıcavoltaj düşüşlerininve yük dalgalanmalarının da önüne geçilebilmesi bu alanda yapılacak çalışmalara büyük önem atfetmektedir. Dünyada raylı sistemlerde enerji depolama sadece teorik olarak kalmamış uygulaması da var olan bir çalışma alanıdır. Ancak bu tarz sistemlerin ödünleşimadı verilen iki veya daha fazla faydalı girdiden birinin diğerine tercih edilmesi, başka bir deyişle belli bir pozitifi çıktıyı diğerine üstün tuttuğu sistemler olduğuna da dikkat edilmelidir. Bu çalışmada da bu alandaki en önemli projeler ve kullanılan depolama aygıtları özelliklerine göre ana hatlarıyla verilmiştir. Son olarak ise böyle bir sistemin kurulmasında seçilecek depolama aygıtının hem ekonomik hem çevresel etkilerini dikkate alan ve depolama yeri ve enerji kullanımı açısından yatırımın mantıklı olup olmayacağına karar veren bir akış şeması oluşturulmuştur. Bu akış şeması ile daha önce ele alınmamış raylı sistemlerde enerji depolama sistemine ödünleşimbir yaklaşım getirilmiştir. Böylelikle akış şemasında belirtildiği şekilde farklı depolama aygıtlarının hem emisyon hem yatırım maliyetleri hesaplanarakdepolama aygıtı seçim yapılacak ve son olarak da seçilen bu aygıtın boyut olarak sisteme uygun olup olmadığına göre yatırım yapılıp yapılmamasına nihai bir karar verilecektir.
The first thing that comes to mind in energy storage systems in rail systems is storing regenerative braking energy. Thereby, the train can provide energy for both itself and other trains on the line. It has great benefits both environmentally and economically to save this wasted energy that generally has to be changed to heat energy in the resistors. However, in addition to this benefit, the ability to prevent voltage drops and load fluctuations attaches great importance to studiesthat will berealizedin this area. Energy storage in rail systems in the world is not only a theoretical studybut also there are many applications. However, it should be noted that such systems are the preference of one of two or more useful inputs called trade-offs, in other words, systems in which one positive output is superior to the other. In this study, the most important projects and the storage devices used in these projects are outlined according to their characteristics. Finally, an algorithm has been created that takes into account both the economic and environmental effects of the storage device to be selected in regenerative energy then decides whether the investment will be reasonable or not in terms of storage location and energy use. With this flow chart, a tradeoff approach to energy storage system in rail systems, which has not been addressed before, is declared. Thus, as indicated in the flow chart, the storage device will be selected by calculating both the emission and investment costs of different storage devices, and finally, afinal decision will be made whether to invest or not, depending on whether this device is suitable for the system in terms of size.
URI: https://doi.org/10.47072/demiryolu.815238
https://hdl.handle.net/20.500.13087/487
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/408466
ISSN: 2149-1607
2687-2463
Appears in Collections:TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu
Ulaştırma Meslek Yüksekokulu Yayın Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.