Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/468
Title: Kanser hücrelerinde Oleoyl ethanolamide'in sitotoksik etkileri
Other Titles: Cytotoxic effects of Oleoyl ethanolamide in cancer cells
Authors: Kutlu, Hatice Mehtap
Çakır, Rabia
Keywords: Biyoloji
Biology
Issue Date: 2020
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Kanser hem ülkemizde hem de dünya genelinde öldürücülüğü yüksek olan oldukça önemli bir hastalıktır. Kanserin birçok türü bulunmakla beraber akciğer kanseri özellikle ölüm nedeni olarak ilk iki sırada yer almakta ve erkekler arasında kadınlara kıyasla daha sık görülmektedir. Kanserin oluşumuna genetik ve çevresel faktörlerin yol açtığı bilinmektedir. Akciğer kanserinin sebepleri arasında özellikle tütün kullanımı en önemli çevresel faktörlerden bir tanesidir. Kemoterapi, akciğer kanserinin güncel tedavileri arasında yerini korumaktadır. Kanser tedavisinde zamanla gelişen ilaç direnci bilim insanlarını yeni ajanları araştırmaya yöneltmektedir. Oleoyl ethanolamide (OEA) endojen bir lipit mediatörü ve asit seramidaz inhibitörüdür. Seramidazlar hücrenin yaşamını önemli ölçüde etkileyen ve seramidi sfingozine hidrolize eden bir enzim grubudur. Asit seramidazın inhibisyonunun kanser hücrelerinde seramid birikimine yol açarak sitotoksik etkiler yarattığı ve apoptozu tetiklediği bilinmektedir. Çalışmamızda bir asit seramidaz inhibitörü olan Oleoyl ethanolamide' in insan akciğer kanseri hücre hattı (A549) ile insan normal akciğer hücre hattı (Beas-2B) üzerindeki sitotoksik etkileri, meydana gelen morfolojik ve ince yapısal değişiklikleri incelenmiştir. Oleoyl ethanolamide'in akciğer kanserinde anti kanser ajan olabilme potansiyeli araştırılmıştır.
Cancer is a very important disease with high lethality both in our country and worldwide. Although there are many types of cancer, lung cancer is in the first two places especially as a cause of death and is more common among man than women. Genetic and environmental factors are known to cause to cancer. Among the causes of lung cancer, tobacco use is one of the most important environmental factors. Chemotherapy remains one of the current treatments for lung cancer. Drug resistance that develops over time in cancer treatment leads scientists to investigate new agents. Oleoyl ethanolamide (OEA) is an endogenous lipid mediator and acid ceramidase inhibitor. Ceramidases are a group of enzymes that significantly affect cell life and hydrolyze ceramide to sphingosine. Inhibition of acid ceramidase is known to induce ceramide accumulation in cancer cells, creating cytotoxic effects and triggering apoptosis. In our study, the cytotoxic effects, morphological and fine structural changes of Oleoyl ethanolamide, a acid ceramidase inhibitör, on the human lung cancer cell line (A549) and the human normal cell line (Beas-2B) were investigated.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=_F5QEpayDXGqGZlp9XiFtNzZLX2nsjImnpnMIeiyKeCPe2fcgP1U0otSAXpuQByQ
https://hdl.handle.net/20.500.13087/468
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.