Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/39
Title: Technical and economic evaluation of a standalone and grid connected hybrid renewable energy system: Case study at Eskişehir Technical University
Other Titles: Şebekeye bağımsız ve bağımlı hıbrıd yenılenebılır enerjı sıstemı teknık ve ekonomık değerlendırılmesı: Eskişehir Teknik Üniversitesinde vaka çalışması
Authors: Filik, Ümmühan Başaran
Adan, Hussein Kerow
Keywords: Enerji
Energy
Issue Date: 2020
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Yüksek enerji talebi, nüfus artışı ve fosil yakıtların tükenmesinin bir sonucu olarak, sistemi güvenilir, uygun maliyetli ve çevre dostu hale getiren çeşitli enerji kaynaklarını birleştirdiği için özellikle hibrit sistem olmak üzere dünya çapında yenilenebilir enerji kullanılmaktadır, ancak hibrit sistem ekonomik olarak çekici hale getirmek, optimum boyutta olmalıdır. Bu nedenle tezin amacı, Eskişehir Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'ne elektrik sağlamak için bağımsız ve bir şebeke üzerinde hibrit enerji sisteminin teknik, ekonomik ve çevresel etki değerlendirmesini belirlemektir. Bağımsız ve şebeke hibrit sisteminin optimum yapılandırmasını sağlamak için çoklu enerji kaynakları (HOMER) pro yazılımı için hibrit optimizasyon modeli kullanıldı. Daha sonra, iki sistem, mevcut net maliyet (NPC) ve enerji maliyetine (COE) göre en ekonomik olanı görmek için karşılaştırılmıştır. Sonuçlar göre, iki sistemin en uygun konfigürasyonunun 198 kW güneş paneli ve şebeke yapısından oluşan hibrit sistemi olduğu ortaya koyulmuştur. 1,68 milyon dolarlık NPC ve 0.176 $ / kWh COE'ye sahiptir, ancak düşük yenilenebilir fraksiyon nedeniyle bağımsız hibrit sistemle karşılaştırıldığında çevre dostu olmadığı söylenebilir. Bu tezde, hibrit yenilenebilir enerji sistemi kullanılarak, geleneksel enerji kaynaklarının güvenilirlik, maliyet ve çevresel kaygıları ile ilgili sorunlar çözülmeye çalışılmıştır. Tezin çıktıları, paydaşlara ve politika yapıcılara bağımsız ve şebeke etkileşimli hibrit yenilenebilir sistemin büyümesinde yardımcı olabilecektir. Bağımsız ve şebeke etkileşimli hibrit sistemin simülasyonunu gerçekleştirerek, müşterilerin ister ekonomik ister çevresel endişeleri olsun, ilgilerine bağlı olarak seçim yapmalarını sağlayacaktır.
As a result of increase in energy demand and population, renewable energy is being utilized around the world especially hybrid renewable system because it utilizes the strength of one energy sources to balance the weakness of the other making the system reliable, less costly and polluting, but the hybrid system should be optimally sized to make it economically attractive. Therefore, the objective of the thesis is to determine the technical and economic evaluation as well as environmental impact of a standalone and grid interactive hybrid renewable energy system to supply electricity to an Electrical and Electronics Engineering Department in Eskişehir Technical University. Hybrid optimization model for multiple energy resources (HOMER) pro software was preferred to achieve the optimal configuration of the standalone and grid interactive hybrid system. Then, the two system is compared to see the most economical one according to the net present cost (NPC) and cost of energy (COE). The results revealed that the most optimal configuration of the two system is PV/grid hybrid system with 198 kW solar panel and the grid. it has NPC of $1.68M and COE of 0.176 $/kWh but not environmentally friendly when compared to the standalone hybrid system because of low renewable fraction. In this thesis, problems related to reliability, cost and environmental concerns of traditional energy sources are solved by using hybrid renewable energy system. The outputs of the thesis can assist stakeholders and policy makers in the growth of a standalone and grid interactive hybrid renewable system.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=_F5QEpayDXGqGZlp9XiFtJKboxGQNyM-0oHBzXeDnGSYZ_Zd1EADbtaPsJ31Hysq
https://hdl.handle.net/20.500.13087/39
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.