Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/387
Title: A VRUP ADAKİ HAVAALANı GRUP ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARıNIN ÖLÇÜLMESİ: VERİ ZARFLAMA ANALİzİ YÖNTEMİ
Other Titles: MEASUREMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE OF AIRPORT GROUPS COMPANIES IN EUROPE: DATA ENVELOPMENT ANALYSIS METHOD
Authors: Battal, Ünal
Issue Date: 2020
Abstract: Her işletmede olduğu gibi hava taşımacılığı işletmelerinde definansal performansın doğru ölçümü başarılı ve istikrarlı birfaaliyet sürecinin önemli bir aşamasıdır. Bu çalışmada Avrupa merkezli altı havaalanı grubunun 2015-2018 yılları arasındaki finansal performansları veri zarflama analizi ile ölçülmüştür. Araştırma sonucuna göre, araştırmaya dahil olan altı havaalanı grubundan üç tanesinin etkin, üç tanesinin ise etkin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca etkin olmayan havaalanı gruplarının etkin olabilmeleri için hangi havaalanı gruplarını referans almaları gerektiği ve etkin olmayan havaalanı gruplarının etkin olabilmek için girdi ve çıktılarını ne oranda değiştirmeleri gerektiği tespit edilmiştir.
Accurate measurement of financial performance is an important stage of a successful and stable operation process, as is the case with all other enterprises. In this study, the financial performances of six Europeanbased airport groups between 2015-2018 were measured by data envelopment analysis. According to the results of the study, three groups of six airport groups included in the research were found to be active and three groups were inaetive. In addition, it was determined which airport groups should refer to inactive airport groups in order to be effective and to what extent the inactive airport groups should change their inputs and outputs in order to be effective.
URI: https://doi.org/10.25287/ohuiibj.622991
https://hdl.handle.net/20.500.13087/387
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/380404
ISSN: 2564-6931
2564-6931
Appears in Collections:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.