Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/3535
Title: Büyükada’daki hafıza mekânlarının korunması ve canlanması için kültür rotası önerisi
Authors: Çoban, Zeynep
Ulaş, Ebru
Halaç, Hicran Hanım
Issue Date: 2022
Abstract: İstanbul Adaları’nın yüz ölçümü bakımından en büyüğü olan Büyükada, tarihi, mimarisi ve kültürüyle İstanbul'un geri kalanından gerek fiziksel, gerekse sosyolojik olarak ayrılmış bir bağlama sahiptir. Büyükada’nın bu görece izole kalmış sosyolojik yapısı ve tarihinden izler taşıyan mekânları adanın siluetini etkilemiştir. Büyükada, Doğu Roma'dan günümüze kadar farklı mimari üslupları, kozmopolit yaşamı, biyolojik çeşitliği, adaya özgü gelenek ve görenekleri ile oldukça zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Bu zengin kültürel mirasa rağmen, Büyükada’nın sahip olduğu bu farklı bağlamlardaki veriler günümüzde potansiyeline ulaşamamaktadır. Adanın hafızasını ve kültürel mirasının farkındalığının artması önemsenmiştir. Bu sebeple bu çalışmada Büyükada’nın tarihi ve kültürel mirasının mekânsal karşılıkları, hafıza mekânları üzerinden ele alınmış ve mekânların deneyimlenmesini amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda hafıza mekânlarını odağına alan bütüncül bir kültür rota önerisi geliştirilmiştir. Kültür rotasına dâhil edilecek hafıza mekânlarının tespiti için 224 adet yapı farklı kaynaklardan analiz edilerek listelenmiş, listelenen yapılar belirlenen kriterler üzerinden değerlendirilerek 75 tanesi rotaya dâhil edilmiştir. Kültür rota önerisi ile hafıza mekânlarının kentin ve kentlinin hafızasındaki yerlerinin farkındalığı üzerinde durulmuş ve sürdürülebilirliği amaçlanmıştır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1131185
https://hdl.handle.net/20.500.13087/3535
ISSN: 2822-3136
Appears in Collections:Diğer Yayınlar Koleksiyonu
Mimarlık Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.