Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/3522
Title: Tarihi yapılarda bütünleme müdahalesi değerlendirilmesinde yöntem önerisi
Authors: Başer, Ebru
Halaç, Hicran Hanım
Gülşen, Merve
Fedakar, Burak
Keywords: Bütünleme
Kültürel Miras
Mimari Koruma
Tasarım Yaklaşımı
Issue Date: 2022
Abstract: Nesillerce aktarılması gereken tarihi yapılar, kültürel mirasın önemli bir kısmını oluşturur. Bu mirasların yok olmaması için birden fazla koruma yöntemi vardır. Bütünleme -başka bir deyişle reintegrasyon- koruma yöntemlerinden biridir. Bu yöntem, yapının hasar almış ya da yıkılmış bir bölümünün tamamlanmasıdır. Çeşitli yasal ve yönetsel düzenlemelerle sınırlandırılmıştır. Ancak bu düzenlemelerin yetersiz ve yoruma muhtaç kaldığı durumlar söz konusudur. Böylece uygulama esnasında farklı tercihler yapılmakta ve değişik sonuçlara ulaşılmaktadır. Genel bir yaklaşım saptaması yapmak adına, bu çalışmada bütünleme yöntemi uygulanmış örnekler incelenmiş ve analiz edilmiştir. Örnekler farklı parametrelere göre analiz edilmiştir. Analizler doğrultusunda bir tasarım yaklaşımı belirleme yöntemi önerilmiştir. Çalışma sonucunda dört tip tasarım yaklaşımı belirlenmiş ve örnekler bu yaklaşımlar göre gruplanmıştır. İncelenen örnekler, belirlenmiş tasarım yaklaşımlarına göre gruplandırılmıştır. Çalışma sonucunda örneklerin çoğunda kısmen farklılaşan tasarım yaklaşımı olduğu tespit edilmiştir.
URI: https://doi.org/10.21547/jss.977414
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1134249
https://hdl.handle.net/20.500.13087/3522
ISSN: 1303-0094
2149-5459
Appears in Collections:Diğer Yayınlar Koleksiyonu
Mimarlık Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.