Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/3515
Title: Alkali çinko ve alaşımlı çinko kaplama üzerine çözücü bazlı çinko lamelli kaplama uygulaması ile oluşturulan çok katmanlı kaplamanın korozyon önleme performansı üzerine etkisinin incelenmesi
Authors: Can, Ahmet
Akyalçın, Levent
Keywords: Korozyon
Alkali Çinko ve Alaşımlı Çinko Kaplama
Çinko Lamelli Kaplama
Issue Date: 2022
Abstract: Bu çalışmada, alkali çinko, çinko-nikel ve çinko-demir alaşım kaplama prosesleri ile çözücü bazlı çinko lamelli kaplama prosesi yeniden düzenlenerek bir araya getirilmiş ve iki farklı kaplama prosesinin tekil üstün özellikleri birleştirilerek üstün korozyon önleme performansına sahip ürünlerin üretilmesine olanak sağlayan yeni bir proses geliştirilmiştir. Yürütülen deneysel çalışmalar sonucunda elde edilen ve görsel uygunluk kriterini sağlayan kaplamalar kuru yapışma, su direnci, nem direnci, tuz sisi, çevrimsel korozyon ve kimyasal direnç testlerine tabi tutulmuştur. Geliştirilen yeni proses, yüksek korozyon direncine (>1000 saat tuz sis testi ve >63 döngü döngüsel korozyon testi), yüksek sıcaklık direncine (300 °C'de bir saat), kimyasal dirence ve elektriksel yalıtkanlığa sahip parçaların üretilmesini olanak sağlamıştır. Testlerden elde edilen sonuçlar otomotiv endüstrisinin beklentileriyle kıyaslanmış ve beklentilerden daha üstün özellikler elde edilmiştir.
URI: https://doi.org/10.31796/ogummf.1074520
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1118500
https://hdl.handle.net/20.500.13087/3515
ISSN: 2630-5712
Appears in Collections:Kimya Mühendisliği Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.