Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/3505
Title: Demiryollarının Konteyner Limanı-Hinterlant Bağlantılarındaki Önemi: Mersin LimanıÖrneği
Authors: Zeybek, Hülya
Keywords: 
Issue Date: 2021
Abstract: Konteynerlerin kullanımı ile deniz taşımacılığı yaygınlaşmış ve uluslararası ticarette en çok kullanılan taşımacılık türü haline gelmiştir. Konteynerlerin, deniz taşımacılığının ana altyapısını oluşturan limanlardan hinterlanda taşınması, taşıma zincirindeki en zayıf halkayı oluşturmaktadır. Ayrıca, hinterlant bağlantı maliyetlerinin uluslararası yük taşıma zincirinin en yüksek maliyet kalemini oluşturması, bu bağlantıların önemini daha da arttırmaktadır. Bu çalışmada, demiryollarının konteyner limanlarının hinterlant bağlantılarındaki önemi incelenmiş, liman hinterlandında demiryolu taşımacılığının gelişmesine yönelik güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditleri tespit etmek amacıyla Mersin Limanı örnek alınarak bir SWOT analizi yapılmıştır. Çalışma sonuçları, Mersin Limanı’nın demiryolu hinterlant bağlantısının güçlendirilmesine ihtiyaç olduğunu ve bunun için de paydaşlar arasında iş birliği ve entegrasyonun sağlanmasının önemini ortaya koymaktadır.
URI: https://doi.org/10.47072/demiryolu.840401
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/447716
https://hdl.handle.net/20.500.13087/3505
ISSN: 2687-2463
Appears in Collections:TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu
Ulaştırma Meslek Yüksekokulu Yayın Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.