Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/3488
Title: SAĞLIK İLETİŞİMİNDE İNFOGRAFİKLER: DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ VE SAĞLIK BAKANLIĞI COVID-19 İNFOGRAFİKLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Authors: Kaya, Asuman
Yılmaz, Ayça
Keywords: COVID-19
Sağlık İletişimi
Dünya Sağlık Örgütü
Issue Date: 2021
Abstract: Bilgi iletim aracı olarak infografikler, aktarılmak istenen mesajın kolay okunabilmesi ve anlaşılmasıiçin ilgi çekici hale getirilip belirli grafiklerle desteklenmiş çeşitli illüstrasyonlar ve sembollerlehazırlanmış olan tasarımlardır. Bu sayede karmaşık, uzun bilgiler daha dikkat çekici/akılda kalıcı birşekilde hedef kitleye kısa sürede ve etkili olarak aktarılabilmektedir. Özellikle olağanüstü durumlardayaşanan paniğin en aza indirilmesi, konu hakkında bilgilendirme ve yönlendirme yapmak içininfografikler önem kazanmaktadır. Bunun önemli bir örneği de bireyleri yaşanan sağlık olayları ileilgili konularda bilgilendirme, doğru davranışa yönlendirme, halk sağlığını koruma amacıylagerçekleştirilen sağlık iletişimi uygulamalarıdır. Çalışmada sağlık iletişimi kapsamında COVID-19Pandemisi sürecinde yayınlanmış olan infografikler incelenmiştir. Pandemi ile ilgili olarak kriziletişimini yürüten en yetkin kurumlar olan uluslararası düzeyde Dünya Sağlık Örgütü ve ulusaldüzeyde Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının yayınlamış olduğu infografikler “iyi/başarılıinfografik” kriterleri çerçevesinde çalışmanın görsel verilerine yönelik olarak uygulanan içerik analiziile incelenmiştir. Bu amaçla Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının resmi internet sitelerindepandemi, hastalık, yapılması ve yapılmaması gerekenler gibi konularda yayınlamış olduğuinfografiklere ulaşılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda tasarımların değerlendirilmesi iki aşamadagerçekleştirilmiştir. İlk olarak çalışma evreninde yer alan tüm infografikler sayı, konu, vurgu açısından“genel” olarak, ikinci aşamada ise amaçlı örneklem ile belirlenen tasarımlar içerik analizi iledeğerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, Dünya Sağlık Örgütünün uyarı amaçlı tasarlamış olduğuinfografiklerinde mesajların kısa, vurgulu ve görsellerin anlatılmak istenen mesajı destekler niteliktekullanıldığı belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığının bilinçlendirme amaçlı tasarlanmış olaninfografiklerinde uzun yazı kullanıldığı, bilgilerin tekrar edildiği ve görsel kullanımının minimumdüzeyde tutulduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte iki kurumun tasarımlarında da kullanılan görsellerinçoğunlukla küresel ortak bir dil açısından anlam bulduğu görülmüştür.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/449947
https://hdl.handle.net/20.500.13087/3488
ISSN: 2146-5193
Appears in Collections:Porsuk Meslek Yüksekokulu Yayın Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.