Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/3468
Title: Farklı Profesyonellik Düzeyindeki Futbolcular ve Antrenörleri Arasındaki İlişki
Authors: Gök, Umut
Özatik, Yağmur
Yıldızer, Günay
Keywords: Futbol
Sporcu-Antrenör İlişkisi
Antrenör davranışı
Issue Date: 2022
Abstract: Bu çalışmanın amacı, aktif olarak futbol oynayan profesyonel ve amatör futbolcuların antrenörleri ile ilişkilerini yakınlık, bağlılık ve tamamlayıcılık alt boyutlarında, spora başlama yaşı ve oynadığı lig düzeyine göre incelemektir. Çalışmaya 15 yaş ve üzeri 284 amatör futbolcu ve 154 profesyonel futbolcu katılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve Sporcu-Antrenör İlişkisi Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi iki yönlü çok değişkenli varyans analizi (İki-yönlü MANOVA) ile incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda antrenör sporcu arasındaki iletişim düzeyinin spora başlama yaşı ve amatör, profesyonel olma statüsü ile iletişim düzeyleri arasında anlamlı fark olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuca göre amatör futbolcuların profesyonel futbolculara göre antrenörleri ile daha iyi iletişim düzeyine sahip olduğu ayrıca spora başlama yaşı değişkenine bakıldığında 11 yaşından sonra spora başlayan ve profesyonel olan futbolcuların antrenörleri ile ilişkilerinin en yüksek düzeyde olduğu görülmektedir.
URI: https://doi.org/10.53434/gbesbd.1098732
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1112391
https://hdl.handle.net/20.500.13087/3468
ISSN: 2717-9966
Appears in Collections:Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.