Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/3437
Title: TÜRBÜLANSLI YANMA İÇİN DÖNDÜRÜCÜNÜN PARAMETRİK ÇALIŞMASI
Authors: Güleren, Kürşad Melih
Kocaaslan, Osman
Yasa, Tolga
Keywords: 
Issue Date: 2021
Abstract: Bu çalışmada döndürücüye ait kanat sayısı, kanat sarım açısı ve kanat uzunluğu ile yakıt giriş çapının yanma odasındaki türbülanslı akış yapısı, yanma verimi ve emisyon değerleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Referans alınan döndürücü kanat sayısı (n), kanat uzunluğu (L), kanat sarım açısı (?) ve yakıt giriş çapı (D2) sırası ile 10, 40 mm, 45°, 19.5 mm’dir. Kanat sayısı (6,8,10,12,14), kanat uzunluğu (0.5L, L, 1.5L, 2L), kanat sarım açısı (30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°) ve yakıt giriş çapı için (0.5 D2, D2, 1.5 D2, 2 D2) parametrik değerler kullanılarak yeni modeller oluşturulmuştur. Sayısal çalışmalar ANSYS/Fluent 17.2 ticari yazılımı ile gerçekleştirilmiş ve referans alınan deneysel çalışmaya uygun olarak önceden karışmamış yanma modeli tanımlanmıştır. Sayısal yöntem, elde edilen verilerin deneysel veriler ile karşılaştırılması ile doğrulanmıştır. Analizler sonucu olarak kanat sarım açısının alev şekli, kanat uzunluğunun ise alevin simetrik yapısı üzerine önemli etkisinin olduğu bulunmuştur. M04510403900 (?=45°, n=10, L=40 mm, D2=39.00 mm) modelinde en yüksek ısıl verim elde edilmiş ve % 79.3 olan referans döndürücünün ısıl verimi bu model ile % 93.8’e yükselmiştir. Yanma odası seyreltme delikleri öncesinde CO kütle fraksiyonu değerinin referans döndürücü modelinde 0.002 olduğu ve M04510400975 (?=45°, n=10, L=40 mm, D2=9.75 mm) modelinde bu değerin 0.018’e yükseldiği tespit edilmiştir.
URI: https://doi.org/10.47480/isibted.1025923
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/522046
https://hdl.handle.net/20.500.13087/3437
ISSN: 1300-3615
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.