Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/3403
Title: Kısa Dönemli Hidrolojik Tahmin Sistemi Uygulaması
Authors: Ertaş, Mustafa Cansaran
Şorman, Ali Arda
Uysal, Gökçen
Şensoy, Aynur
Keywords: Fırat ve Seyhan Havzası
Sayısal Hava Tahmini
Kar Erimesi
Akım Tahmini
Hidrolojik Modelleme
Issue Date: 2021
Abstract: Bu çalışmanın amacı kar erimesinin etkili olduğu dağlık memba havzaları için kısa dönemli akım tahmin sisteminin geliştirilmesidir.Çalışma alanları olarak seçilen dağlık Fırat ve Seyhan Havzaları, yüksek su potansiyeli, bu potansiyeli besleyen kar erimeleri,mansapta büyük ve önemli su yapılarının bulunması ile ön plana çıkmaktadırlar. Yağış-akış ilişkisinin simülasyonu için dağlık bölgeuygulamalarında literatürde yaygın olarak kullanılan HBV modeli seçilmiştir. Sayısal Hava Tahmin (SHT) verisi olarak MesoscaleModel 5 (MM5) ve Weather Research and Forecast (WRF) model sonuçları kullanılmıştır. Hidrolojik model parametrelerinin gözlenenyağış, sıcaklık ve akım verileriyle kalibrasyon/doğrulama işleminin yapılmasının ardından, analizleri yapılan SHT verilerinin girdiolarak kullanılması ile 1 ve 2 günlük akım tahminleri elde edilmiştir. İleriye dönük akım tahminleri Delft-FEWS platformunda kapalıdöngü şeklinde çalıştırılarak, geçmiş dönem tahmin simülasyonları gerçekleştirilmiş ve akım gözlemleri ile kıyaslanarak performansdeğerlendirmesi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar havzaların akış aşağısında bulunan su yapılarının daha verimli işletilmesine veböylece ülke ekonomisine katkı sağlayabilecektir.
URI: https://doi.org/10.21324/dacd.863585
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/448119
https://hdl.handle.net/20.500.13087/3403
ISSN: 2528-9640
Appears in Collections:İnşaat Mühendisliği Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.