Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/3392
Title: BİR TEKSTİL FABRİKASINDA MONTAJ HATTI DENGELEME VE PERFORMANSA DAYALI İŞÇİ ATAMA PROBLEMİ
Authors: Özer Akyol, Emine
Coşkun, Elif Ecem
Bulut, Özüm
Toy, Elif Su
Keywords: 
Issue Date: 2021
Abstract: Tekstil sektörü dünya çapında çok geniş bir pazara sahiptir ve her geçen gün müşteri ihtiyaçları ve beklentileri yükseldiği için tekstil fabrikalarının müşteri isteklerine hızlı cevap verebilmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada, bir tekstil fabrikasının dikim atölyesindeki montaj hattı dengeleme ve performansa dayalı işçi atama problemleri birlikte ele alınmıştır. Problemin çözümü için, M1, M2 ve M3 olmak üzere üç farklı matematiksel model geliştirilmiştir. M1 modelinde, iş ve işçi sayısı eşit alınarak açılacak istasyon sayısı ve işlerin tamamlanma süresi enküçüklenecek şekilde montaj hattı dengeleme ve işçi atama yapılmıştır. M2 modeli, işletmeden alınan veriler doğrultusunda her işe bir veya birden fazla işçinin atanabildiği doğrusal olmayan bir matematiksel modeldir. Son model (M3)ise doğrusal olmayan modelde (M2)doğrusallığı bozan kısıt yerinebir işe atanan işçilerin o işi yapma sürelerinin ortalamasını hesaplayankısıt eklenerek elde edilmiş alternatif doğrusal bir modeldir. Pantolon hattı verileri kullanılarak M1, M2 ve M3 modellerinin GAMS programında elde edilen çözümleri kıyaslanmış ve tartışılmıştır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1110865
https://hdl.handle.net/20.500.13087/3392
ISSN: 1300-3410
2667-7539
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.