Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/3388
Title: Şizofreni Ve Bipolar Bozukluk Tanılı Hastaların Ayırıcı Tanısında Bilişsel İşlevler: Bir Makine Öğrenmesi Modeli
Authors: Çimen, Emre
Öztürk, Gürkan
Köşger, Ferdi
Altınöz, Ali Ercan
Keywords: 
Issue Date: 2021
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/525057
https://hdl.handle.net/20.500.13087/3388
ISSN: 1300-2163
2651-3463
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.