Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/3346
Title: Çok Amaçlı Salonlarda Değiştirilebilir Akustik Tasarım: Sinema Anadolu Çok Amaçlı Salonu Örneği
Authors: Şimşek, Okan
Keywords: 
Issue Date: 2021
Abstract: Çok amaçlı salonlar, ülkemizde farklı nitelikteki etkinliklerin gerçekleştirilmesi için sıklıkla tercih edilmektedir. Literatürde çok amaçlı salonlarla ilgili çok sayıda çalışma olmasına rağmen çalışmalarda incelenen salonlarda icra edilen işlev sayısı çok sınırlı tutulmuş ayrıca sinema işlevini de inceleyerek bu işlev için de öneri getirilen çalışmalara rastlanamamıştır. Literatürdeki boşluğu dolduracak olan bu çalışmada, konser, konferans, tiyatro ve sinema etkinlileri için akustik açıdan uygun koşulları sağlaması gereken bu salonlara örnek oluşturabilecek nitelikte Anadolu Üniversitesi bünyesindeki 421 kişilik çok amaçlı salon analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. Salonun hacim akustiği açısından uygun koşulları sağlayabilmesi için değiştirilebilir hacim ve değiştirilebilir yüzey gereçleri önerilmiştir. Sinema Anadolu Çok Amaçlı Salonu için yapılan hacim akustiği analizleri doğrultusunda, ülkemizde yürürlükte olan yönetmeliklerin, uluslararası standartların ve literatürde önerilen kabul edilebilir akustik konfor koşullarının sağlanmasına yönelik öneriler geliştirilmiştir. Geliştirilen bu öneriler doğrultusunda, Sinema Anadolu Çok Amaçlı Salonu’nda icra edilen dört farklı işleve yönelik ulusal/uluslararası mevzuatlarda önerilen kabul edilebilir akustik konfor koşulları sağlanmıştır.
URI: https://doi.org/10.21541/apjes.750212
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/468769
https://hdl.handle.net/20.500.13087/3346
ISSN: 2147-4575
Appears in Collections:Mimarlık Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.