Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/3340
Title: KAMUSAL ALANIN TEKNOLOJİK KATMANI OLARAK SANAL AĞLAR VE KENTSEL MEKANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Authors: Kaya, Merve
Kandemir, Özlem
Keywords: Temsili Kamusal Alan
Sanal Ağlar
Kamusal Alan
Kentsel Alanlar
Haritalar
Issue Date: 2021
Abstract: Kamusal alanın fiziksel ve temsili içerikleri, toplumsal yapı ve kentsel strüktürün değişimleri iledevingen bir yapıdadır. Kamusallık olgusu tarihsel süreçte, bireylerin toplumsal yaşamdaki ilişki kurmabiçimlerinin değişimi ile yaşanan gelişmelerden etkilenmiş; günümüzde bu dönüşüm bilgi ve iletişimteknolojilerinin gelişmesi ile sanal ağlar üzerinden gerçekleşmiştir. Çalışma değişen kamusal alandinamiklerini anlamak amacıyla kapsamını; sanal ağların kamusal alanın temsili olma hali ile mekânsalyapılanmasını nasıl etkilediği ve bu dönüşümün kamusallığın fiziksel alanları olan kentsel alanlarüzerinde nasıl bir etkisi olduğu soruları üzerinden sınırlandırmaktadır. Çalışmanın yöntemi, teoriktartışmaların örneklerle desteklenerek açıklanması olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda kamusal alanınyeni bir formu olarak görülen sanal ağların, bireylerin iletişim kurma biçimlerini sanal bir katmandatanımlayarak kamusal alanın temsili ve fiziksel olma halini çok yönlü bir dönüşüme uğrattığı tespitedilmiştir. Bu sanal dönüşümde, temsili kamusal alanın artık sosyal ağ ve platformlar üzerinde oluştuğuve bu alanların mekânsal yapılanmasının sanal ağ ortamları olarak tanımlandığı görülmektedir. Sanalağların kamusallığın fiziksel alanlarına etkisi ise kentsel alanlara dair verilerin bu ortamlardakümelenmesi ile mümkün olmaktadır. Dolayısıyla sanal ağların kamusallığın fiziksel alanları üzerindekigörünürlükleri alan kullanımlarını anlamlandırmak üzerinden gerçekleşmekte; çağdaş kentsel alanlarlahibritleşen sanal ağ verileri, haritalar aracılığıyla somutlaştırılarak kentin duyumsanmasında yeninitelikler ortaya çıkarmaktadır. Kamusal alanın bilgi ve iletişim teknolojileri ile fiziksel olarakdönüşümü de sanal ağ verilerinin bu yeni duyusal kent tasarım süreçlerinde kullanılması ile olanaklıhale gelmektedir.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/450148
https://hdl.handle.net/20.500.13087/3340
ISSN: 2146-5193
Appears in Collections:Mimarlık Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.