Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/3335
Title: KÜLTÜREL MİRAS VERİLERİNİN DİJİTAL OLARAK DEPOLANMASI: OPENHERITAGE3D ÖRNEĞİ
Authors: Halaç, Hicran Hanım
Öğülmüş, Veli
Keywords: Kültürel Miras
Açık Erişim
Açık Miras
Dijital Belgeleme
Openheritage3D
Issue Date: 2021
Abstract: Kültürel mirasın korunmasında ve sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda dijital veriler, belgegörevi görmeleri açısından mimari koruma süreçlerinde önemli rol oynamaktadırlar. Bu süreçteyapılacak olan her türlü koruma eylemlerinin güvenilir, etkileşimli, verimli ve güncel olabilmeleri içinedinilmiş olan dijital verilerin herkesin erişimine açık hale getirilmesi gerekmektedir. Bu amaç dahilindeortaya çıkmış bir organizasyon olan Openheritage3D, kültürel miras dijital veri depolama ve paylaşımsitesi, örneklem olarak seçilmiştir. Bu sitede var olan kültürel mirasların dijital veri setleri tam sayımyöntemiyle analiz edilmiştir. Veri tablolarından edinilen bilgilerle hem kıtasal hem de tüm miraslarınbir arada analizlerinin yapıldığı karşılaştırmalı grafik ve tablolar üretilmiştir. Değerlendirme sürecindeedinilen bu parametrelerin aralarındaki ilişkilerin geçerliliğini test etmek için çapraz tablolaroluşturulmuş ve Pearson Ki-Kare testi süreçlerinden geçirilmişlerdir. İstatistiksel olarak yapılandeğerlendirmeler sonucunda Openheritage3D üzerinde yer alan parametrelerin birlikteliklerininmanidar olup olmadıkları ortaya çıkarılmış ve böylelikle örnek bir açık erişimli kültürel mirasuygulamasında olması gereken parametrelere sahiplik durumları değerlendirilmiştir. Konunun mimarikoruma boyutunda ise, miras verilerinin dijitalleştirilme süreci ile ilgili öneriler dile getirilmiştir. Analizve değerlendirmeler ışığında, açık erişim uygulamalarının durumları ve potansiyelleri aktarılarak, mirasverilerinin dijitalleştirilmesi ve kültürel mirasın sürdürülebilirliği konusu vurgulanmıştır. Bununlaberaber, incelenen açık miraslara ait veri tabanlarının ve dijital belgeleme parametrelerinin uygunluğutest edilerek, ulusal ve uluslararası ölçekte tasarlanacak olası bir açık erişimli kültürel miras uygulamasıveya platformu için karar verme mekanizmasına katkı sağlanmıştır
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/449786
https://hdl.handle.net/20.500.13087/3335
ISSN: 2146-5193
Appears in Collections:Mimarlık Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.