Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/3323
Title: UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE İÇ MEKAN VE MOBİLYA TARİHİ II VE PERSPEKTİF DERSİ KAPSAMINDA ÖĞRENME ÇIKTILARI VE ÖĞRENCİ MOTİVASYON DEĞERLENDİRMESİ: ESTÜ İÇ MİMARLIK ÖRNEĞİ
Authors: Kaptan, Burak
Çobanlar, Gül Ağaoğlu
Keywords: Motivasyon
Uzaktan Eğitim
İç Mimarlık Eğitimi
Acil Uzaktan Öğretim
Issue Date: 2022
Abstract: Toplum sağlığını etkileyen COVID-19 pandemisi toplumsal yaşamın kısıtlanmasına neden olmuştur. Yüz yüze başlayan eğitim, alınan önlemler sebebiyle mevcut eğitimin çevrimiçi ortamlarda yürütülmesi anlamını taşıyan acil uzaktan öğretim modeliyle devam etmiştir. İç mimarlık eğitiminde de internet tabanlı uzaktan eğitim modeline geçilmiş ve müfredatlarında yer alan kuramsal dersler ile uygulamalı dersler internet tabanlı yürütülmeye devam etmiştir. Bu süreçte öğrenenlerin yürütülen derslere karşı motivasyonlarının olması, derslerin öğrenme çıktılarının kazanımları açısından önemlidir. Araştırmada 2019-2020 Bahar Döneminde yüz yüze eğitimle başlayan ancak küresel salgın nedeniyle Acil Uzaktan Öğretim kapsamında uzaktan eğitim ilkeleriyle yürütülen dersler ele alınmıştır. Kuramsal olarak İç Mekân ve Mobilya Tarihi II, uygulamalı olarak Perspektif derslerinin öğrenme çıktıları ve motivasyon düzeyleri üzerinden incelenmesi amaçlanmıştır. Her iki ders çevrimiçi platformlar yardımıyla yürütülmüştür. Kuramsal ders kapsamında öğrenenler araştırma yapmaya teşvik edilmiştir. Elde edilen veriler üzerinden tartışma ortamı yaratılmıştır. Uygulamalı derste ise görerek ve yaparak öğrenme ortamı yaratabilmek amaçlanmıştır. Farklı öğrenme araçları olarak ders anlatımı, videolar, föyler, uygulama çizimleri paylaşılarak öğrenme süreçleri desteklenmiştir. Araştırma, nitel ve nicel veri toplama araçları kullanılarak karma yöntem ile desenlenmiştir. Açıklayıcı (explanatory) desen ile çalışma kapsamında toplanan nicel veriler nitel verilerle desteklenmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda pandemi sürecinde uygulanan ders işleme yöntemlerinin kuramsal ve uygulamalı derslerde olumlu sonuç verdiği ortaya çıkmıştır.
URI: https://doi.org/10.20488/sanattasarim.1133813
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/530541
https://hdl.handle.net/20.500.13087/3323
ISSN: 2146-9059
Appears in Collections:İç Mimarlık Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.