Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/3288
Title: UÇAK ÇEVRİM SÜRESİNİN COVID-19 ÖNCESİ ve SONRASI SİMÜLASYON ANALİZİ
Authors: Ateş, Savaş Selahattin
Öztürk, Ahmet
Keywords: Benzetim
Covid-19
Havayolu taşımacılığı
Uçak çevrim süresi
Issue Date: 2021
Abstract: Havaalanları hava tarafı ile kara tarafı arasında bağlantı sağlayan önemli alt yapılarından biridir.Havaalanlarında birçok havayolu işletmesi genellikle yer hizmetleri şirketleri vasıtasıyla yer operasyonunugerçekleştirmektedir. Gerçekleştirdikleri bu operasyon bazen uçak çevrim süresi zamanı (turnaround time)içinde yapılmaktadır. Uçak çevrim süresi bir uçağın park pozisyonuna park ettikten sonra bir sonraki seferinyer operasyonu için gerekli olan minimum zamandır. Bu çalışmada bir havayolu şirketinin yer operasyonuarena simülasyon programı yardımıyla covid-19 öncesi ve covid-19 sonrası olarak ele alınmıştır.Araştırmanın sonucunda ilgili havayolu şirketi merkez üs (hub) olarak kullandığı havalimanında dar gövdelibir uçak için belirdiği süreler baz alındığında hem covid-19 öncesi hem de covid-19 sonrası başarılı olduğugörülmektedir
URI: https://doi.org/10.17755/esosder.774899
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/448783
https://hdl.handle.net/20.500.13087/3288
ISSN: 1304-0278
Appears in Collections:Havacılık Yönetimi Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.