Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/3239
Title: Metal Organik Buhar Faz Epitaksisi ile Büyütülen GaAs /AlxGa1?xAs Çoklu Kuantum Kuyularının Akım-Voltaj Ölçümlerinin İncelenmesi
Authors: Ergün, Yüksel
Türkoğlu, Aslan
Keywords: Metal Organik Buhar Fazlı Epitaksi
GaAs/AlGaAs Çoklu Kuantum Kuyusu
Elektrik Alan
Akım-Voltaj Ölçümü
Issue Date: 2021
Abstract: Bu çalışmada, GaAs/AlGaAs çoklu kuantum kuyusunun Akım-Voltaj ölçümlerinin sıcaklığa bağlılığını incelenmiştir. Merkez bölgesinde 10 adet GaAs /Al0.25Ga0.75As kuantum kuyusu ile n + ? GaAs kontak tabakaları arasında eğimli tabakalardan oluşan örnek, Metal Organik Buhar Fazlı Epitaksi tekniği ile büyütülmüştür. Tünelleme akımının düşük sıcaklıklarda (<85 K) ve yüksek voltajlarda bununla birlikte termal akımında yüksek sıcaklıklarda (>125 K) ve düşük voltajlarda etkili olduğunu bulduk. Ayrıca, ara sıcaklık bölgesinde (65 K<T<125 K) tünelleme ve ısıl uyarım işlemlerinin birlikte etkili olduğu görülmektedir.
URI: https://doi.org/10.46460/ijiea.915840
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/526934
https://hdl.handle.net/20.500.13087/3239
ISSN: 2587-1943
Appears in Collections:Fizik Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.