Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/3238
Title: Şabazit Tipi Doğal Zeolit Kullanılarak Amonyak Gazının Uzaklaştırılması
Authors: Erdoğan, Burcu
Günal, Aytaç
Keywords: şabazit
adsorpsiyon
amonyak ammonia
Issue Date: 2022
Abstract: Bu çalışmada, Bala'dan elde edilen şabazit (CHA) ve katyon $(Na^+, K^+, Ca^{+2} ve Mg^{+2})$ değiştirilmiş ve hidroklorik asitle aktifleştirilmiş formları, ortamdan amonyak giderimindeki olası kullanılabilirliklerini göstermek amacıyla incelendi. Katyon değiştirilmiş ve asitle aktiflenmiş formlar sırasıyla, 1.0 M’lık $KNO_3, NaNO_3, Mg(NO_3)_2, Ca(NO_3)$2 ve 0.1 M ve 1.0 M’lık HCl solüsyonları kullanılarak 90 oC'de 5 saat süreyle hazırlandı. Tüm numunelerin termal ve yapısal özellikleri TG-DTA, XRD ve XRF yöntemleri ile belirlendi. Şabazit numunelerinin BET yüzey alanları (231-448 $m^2 g^{-1})$, mikro gözenek yüzey alanları (216.2-421.3 $m^2 g^{-1})$ ve mikro gözenek hacimleri (0.086-0.169 $cm^3 g^{-1})$ 77 K'de elde edilen $N_2$ adsorpsiyon izotermleri ile hesaplandı. Amonyak adsorpsiyon izotermleri 3Flex-Micromeritics cihazı ile 25 °C'de volumetrik olarak elde edildi. Şabazit numunelerinin amonyak adsorpsiyon kapasiteleri (5.699-8.931 mmol $g^{-1})$, sırasıyla katyon değişimi ve asit aktivasyon işlemlerinin neden olduğu içeriksel ve yapısal değişiklikler açısından karşılaştırıldı.
URI: https://doi.org/10.19113/sdufenbed.954308
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/512924
https://hdl.handle.net/20.500.13087/3238
ISSN: 1308-6529
Appears in Collections:Fizik Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.