Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/3218
Title: Termofilik ve termotolerant filamentli fungus türlerinin endüstriyel öneme sahip enzim aktivitelerinin incelenmesi
Authors: Kıvanç, Merih
Berikten, Derya
Keywords: 
Issue Date: 2021
Abstract: Funguslar, temel olarak düşük maliyetli substratlarda büyüyebildikleri ve hücre dışı olarak büyük miktarda enzim salgıladıkları için endüstriyel öneme sahip birçok enzimin üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Termostabil enzimlerin endüstriyel uygulamalarda seçilmesinin en önemli sebebi ham maddelerin ön işlemleri sırasında uygulanan yüksek sıcaklıklara karşı düşük aktivite kayıplarını sağlayan stabiliteleridir. Bu çalışmada 6 termofilik ve 57 termotolerant fungus türü üzerinde endüstriyel öneme sahip olan lipaz, amilaz, selülaz, fitaz ve proteaz enzim aktiviteleri araştırılmıştır. Hücre dışı lipaz, amilaz, selülaz, fitaz, proteaz üreten fungusların taranması, farklı enzimler için özel besin ortamları kullanılarak petri kaplarında veya tüplerinde gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, Humicola insolens, Lichtheimia corymbifera, Rhizomucor pussillus, Melanocarpus albomyces, Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus terreus türlerinden oluşan 63 adet kültürün 5 farklı enzimi üretme potansiyelleri belirlenmiştir ve bu kültürlerden pozitif sonuç verenler: fitaz için 18 (%28,5), proteaz için 63 (%100), amilaz için 14 (%22), lipaz için 63 (%100), selülaz için 57 (%90) olarak belirlenmiştir. Enzim tarama çalışmaları sonucunda en iyi fitaz üreticisi türler R. pusillus ve A. terreus, proteaz üreticisi tür A. fumigatus, amilaz üreticisi türler A. terreus, L. corymbifera ve R. pusillus, lipaz üreticisi tür A. fumigatus, selülaz üreticisi tür A. fumigatus olarak belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan termofilik ve termotolerant funguslar arasından lipaz, amilaz, selülaz, proteaz ve fitaz gibi endüstriyel öneme sahip olan termostabil enzimleri üretme yeteneğine sahip olanların belirlenmesi bu fungusların ve enzimlerinin ileriki çalışmalarda değerlendirilmesine ışık tutacağı kanaatindeyiz.
URI: https://doi.org/10.46309/biodicon.2021.978227
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/513077
https://hdl.handle.net/20.500.13087/3218
ISSN: 1308-5301
1308-8084
Appears in Collections:Biyoloji Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.