Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/3217
Title: ENTEROCOCCUS DURANS İLE EKSTRASELÜLER LİPAZ ÜRETİMİ VE KAREKTERİZASYONU
Authors: Kılıç, Volkan
Kıvanç, Merih
Acu, Esra
Keywords: 
Issue Date: 2021
Abstract: Süt ve ürünlerinden izole edilen 50 laktik asit bakterisinin lipaz aktivitesi taranmıştır. E114 ve E114.11numaralı izolatlarda yüksek aktivite görülmesi nedeniyle enzim üretimi için seçilmiştir. 16S rRNA genbölgesine göre test bakterilerinin dizi analizi sonuçları Enterococcus durans olarak belirlenmiştir. Lipaz üretimiiçin optimum üretim koşulları belirlenmiştir. Bu koşullar: Azot ve karbon kaynağı olarak %5 pepton ve %5glikoz ile hazırlanan besi ortamının sağlanması, pH 6.5'te 48 saat 120 rpm'de çalkalama ve 40-60°C deinkübasyondur. E. durans izolatlarına ait enzimler en yüksek aktiviteyi pH’ı 9 olan ve %20 tuz içeren ortamdagöstermiştir. Çeşitli katyonların ve yüzey aktif maddelerin etkisinin farklı olduğu saptanmıştır. Enzimlerdüşük ve yüksek sıcaklıklarda aktivite göstermektedir. Ayrıca 5°C de 48 saat boyunca enzim aktivitesininstabil kalması da gıda endüstrisi için önem taşımaktadır. Özellikle et ve süt ürünleri gibi fermente ürünlerdelezzet kazandırılması amacıyla kullanılabilirliği umut vericidir.
URI: https://doi.org/10.15237/gida.GD21020
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/417315
https://hdl.handle.net/20.500.13087/3217
ISSN: 1309-6273
Appears in Collections:Biyoloji Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.