Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/3179
Title: Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanılarak Orman Yangını Risk Haritasının Geliştirilmesi: Muğla, Milas Örneği
Authors: Pekkan Işık, Özge
Derakhshandeh, Masoud
Atmaca, İlker
Tunca, Yavuz Selim
Kavlak, Mehtap Özenen
Çabuk, Saye Nihan
Keywords: CBS
UA
Frekans Oranı
Orman Yangını Risk Haritası
Issue Date: 2022
Abstract: Olası orman yangınlarının engellenmesi ve erken müdahalenin sağlanması için yangın öncesinde, yangın esnasında ve yangın sonrasında alınacak önlemler oldukça büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma kapsamında, CBS ve UA teknolojileri destekli Frekans Oranı tekniğinden yararlanılarak orman yangını konusu irdelenmiştir. Çalışmada yangın riskini sınıflandırmak için üç yıl içinde (2017-2019) meydana gelen 107 orman yangını olayına ait bilgiler kullanılmıştır. Bu kapsamda Milas ilçesi orman alanları orman yangını riski açısından; çok düşük riskli, düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olmak üzere beş risk grubunda sınıflandırılmıştır. Frekans oranı yöntemi sonucuna göre çalışma alanında en fazla dağılım gösteren risk sınıfının %55 oran ile orta riskli alanlar olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular, Milas ilçesinde orman varlığının yangınlardan korunması için gerekli tedbirlerin acil olarak alınması gerektiğini ortaya koymuştur.
URI: https://doi.org/10.19113/sdufenbed.901677
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1111624
https://hdl.handle.net/20.500.13087/3179
ISSN: 1308-6529
Appears in Collections:Diğer Yayınlar Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.