Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/3150
Title: Kentteki Konum ve Ulaşımlarına Bağlı Olarak Stadyumların İklim Değişikliğine Etkisi: Türkiye Örneği
Authors: Yamaçlı, Ruşen
Bülbül, Ece
Keywords: 
Issue Date: 2021
Abstract: Küresel ısınmanın sonucu olarak iklim de değişime uğramaktadır. Küresel iklim değişikliğine negatif etkide bulunan ve her geçen gün olumsuz etkisini hızlandıran sektörlerden biri ulaşımdır. Ulaşım sektörü, atmosferdeki sera gazı emisyonunun %23’lük bölümünü oluşturmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de futbol en fazla ilgi gösterilen spor dalıdır. Bu nedenle futbolun oynandığı stadyum yapıları da aynı derecede öneme sahiptir. Bu noktada ulaşıma yılın belirli zamanlarında yüksek oranda katılım gösteren şehrin stadyumlarının konumuna dikkat çekmek gerekir. Bu çalışmada İzmir Atatürk Stadyumu, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu ve İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun kentteki konumları ulaşım açısından değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda; stadyumların kent merkezinin dışında, otoyol ve ulaşım hatlarına yakın olacak şekilde tasarlanması ile atmosfere etki eden CO2 emisyonunun ulaşım kaynaklı etkisinin azalacağı ortaya konulmuştur.
URI: https://doi.org/10.29130/dubited.886227
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/498606
https://hdl.handle.net/20.500.13087/3150
ISSN: 2148-2446
Appears in Collections:Diğer Yayınlar Koleksiyonu
Mimarlık Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.