Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/315
Title: 3 boyutlu giydirme teknolojilerinin moda ve giyim sektöründe e-ticarette kullanımı
Other Titles: Use of 3 dimensional dressing technologies in e-commerce in fashion and clothing sector
Authors: Arslan, Cafer
Aytekin, Büşra
Keywords: Giyim Endüstrisi
Clothing Industry
3 Boyutlu Simülasyon Sistemleri
Artırılmış Gerçeklik
Elektronik Ticaret
3D Simulation Systems
augmented reality
E-commerce
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Hızlı yaşayıp hızlı tükettiğimiz bu yüzyılda, teknolojinin gelişimiyle birlikte alışkanlıklarımız gün geçtikçe kendini yenilemeye başlamıştır. Teknoloji; hayatımızın tüm alanlarında kendisine yer bulmuştur. Teknolojinin bu denli hayatımıza girmesiyle birlikte moda ve giyim üzerine çalışmalar yapan girişimciler ve firmalar bu gelişmeyi kendileri için birer avantaja çevirip satış kanallarında kullanmanın yollarını aramışlardır. Ticaret kavramını elektronik ortamda ve yeni bir boyut kazandırarak tüketici ile etkileşim içerisinde yapmaya başlamışlardır. Bu çalışmada, moda ve giyim pazarlamasında teknolojinin kullanımı, 3 Boyutlu simülasyon sistemlerinde kullanılan programlar ve tarayıcılar incelenmiştir. Buna bağlı olarak bu tezde artırılmış gerçeklik konusu ele alınıp moda ve tekstil firmalarının geliştirdiği artırılmış gerçeklik tabanlı elektronik ticaret uygulamaları incelenmiştir. Anahtar Kelimeler:
In this century, where we live and consume fast, our habits have started to renew itself day by day. Technology is the most comprehensive one of these developments. Technology; with its development has found its place in all areas of our lives. Entrepreneurs and companies working on fashion and clothing with the introduction of technology into our lives have sought ways to turn this development into an advantage for themselves and use it in sales channels. They started to make the concept of commerce in electronic environment and interact with the consumer by giving a new dimension. In this study, the use of technology in fashion and clothing marketing, programs and scanners used in 3D simulation systems are examined. Relating to that, in this thesis, the augmented reality subject is discussed and the applications of augmented reality based electronic commerce developed by fashion and textile companies are examined. Keywords:
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPHzewzGCNNk5BYrSGgEhKtjpSb7vhlUw6d16OeieUPYc0
https://hdl.handle.net/20.500.13087/315
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

158
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.