Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/3126
Title: 20. yüzyıl Mardin yöresi geleneksel kadın elbiselerinin incelenmesi
Other Titles: Exami?nati?on of the 20th century tradi?ti?onal women's dresses of Mardi?n regi?on
Authors: Ertürk, Nilay
Öztemel, Medih
Keywords: Giyim Endüstrisi
Clothing Industry
Issue Date: 2022
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Danışman: Prof. Dr. Nilay ERTÜRK Maddi kültürün önemli unsurlarından biri olan geleneksel giysiler, geçmişi ve bugünü birbirine bağlayan önemli kaynaklardan biridir. Kültürel anlamda bir toplumun estetik belleğini oluşturan giysiler zamana hem fiziksel hem de estetik anlamda direnirken doğası gereği korunma altına alınmadığı içinde kaybolmaya yüz tutmaktadır. Mardin yöresi geleneksel kadın elbiselerinin de korunması konusunda gerekli önlemler alınmadığından zaman içerisinde kaybolmaya başlamıştır. Yöresel elbiselerinin geçmiş ve gelecek ile olan bağını kurabilmek adına elbiseler desen, form, renk gibi teknik ve estetik özellikleri tespit edilerek dokuz başlık altında incelenmiştir. Tez çalışmasında giyim tanımı ve tarihsel gelişimi hakkında kısa bilgiden sonra, birinci bölümde; giriş kısmı, ikinci bölümde; kuramsal çerçeve, üçüncü bölümde; yöntem, dördüncü bölümde; Mardin'de giyilen kadın elbiseleri iki başlık altında toplanmıştır. Beşinci bölümde; Mardin kadın elbiseleri renk, malzeme ve süsleme özellikleri açısından incelenmiştir. Altıncı bölümde ise; Mardin'de giyilen geleneksel kadın elbiseleri teorik bilginin yanı sıra elde edilen gözlem fişleri ile konu aydınlatılmaya çalışılmıştır. Bu araştırmada Mardin ilinde bulunan geleneksel kadın elbiselerine ait 27 fistan, 2 gelin elbisesi, 1 nişan elbisesi, 1 sabahlık elbise, 2 zıbun olmak üzere toplam 33 adet elbise incelenmiştir.
Traditional clothes, which are one of the important elements of material culture, are one of the important sources connecting the past and thepresent. While clothes that form the aesthetic memory of a society in a cultural sense resist time both physically and aesthetically, since it is not protected, it tends to disappear due to its nature. Traditional women's dresses of the Mardin region have started to disappear over time since the necessary precautions were not taken to protect them. In order to establish the connection of local dresses witht he past and the future, the dresses were examined under nine tittles by determining the technical and aesthetic features such as pattern, form, color. In this study, after brief information about the definition of clothing and its historical development in the introduction section, in the second section, the theoretical framework; in the third section, the method; in the fourth section, women's dresses worn in Mardin were grouped under two tittles. In the fifth section; women's dresses of Mardin were examined in terms of color, material and ornamental features. In the sixth section; traditional women's dresses worn in Mardin were tried to be illuminated with the observation slips obtained as well as the theoretical knowledge. In this research, a total of 33 traditional women's dresses in Mardin province which consists of 27 fistan, 2 wedding dresses, 1 engagement dress, 1 dressing gown, and 2 zıbun were examined.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=kScA8XnrRb0WogX-qPGFku3OHpJUnuFzsFUVSccRBAXnPd5RYLMIQErpCgkyD7Jm
https://hdl.handle.net/20.500.13087/3126
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.