Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/3110
Title: Piyasada satışa sunulan bazı çikolata ve bisküvilerde genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) varlığının araştırılması
Other Titles: Investigation for the presence of genetically modified organism (GMO) in some chocolates and biscuits available on the market
Authors: Sözen, Emel
Sivri, Bilge Nur
Keywords: Biyoloji
Biology
Biyoteknoloji
Biotechnology
Issue Date: 2022
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, dünyada ve ülkemizde atıştırmalık olarak oldukça fazla tüketilen ülkemize ithal olarak gelen farklı ya da aynı firmalara ait farklı kompozisyonlarda 30 çikolata ve 15 bisküvi numunesinde GDO analizleri çalışılmıştır. Çalışmalar T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün belirlemiş olduğu "GDO Analiz Stratejisi Uygulama Talimatına" göre yapılmıştır. GDO analizleri için Anatolia Geneworks'e ait kit metotları kullanılmıştır. Analizler Real time PCR cihazıyla yapılmıştır. GDO analizleri için 35s promotoru, tNOS terminatörü ve FMV promotoru taraması yapılmıştır. En çok genetiği değiştirilen bitkiler olan mısır, soya ve pamuk bitkilerine ait gen taraması yapılmıştır. Bu bitkilere ait gen tespit edildiğinde, EURL GMFF metotlarına göre soya için "MON87701, MON87708, MON87769, CV127, DP305423-1, MON87751-7, DAS44406-6, DAS68416-4, DAS81419-2" spesifik event taraması, mısır bitkisi için "DAS40278-9" spesifik event taraması, pamuk bitkisi için "281-24-236, 3006-210-23, GHB614" spesifik event taraması yapılmıştır. Çalışılan tüm numunelerde 35s promotoru, tNOS terminatörü ve FMV promotoruna rastlanmamıştır. Çalışılan 30 çikolata numunesinin 23 tanesinde, 15 bisküvi numunesinin ise 5 tanesin de soya bitkisine ait gen tespit edilip spesifik event taraması yapılmıştır. Mısır ve pamuk bitkisine ait genlere rastlanmamıştır. Yapılan spesifik event araması sonuçları da negatif olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak ülkemize ithal edilen, çalışmamızda kullanılan çikolata ve bisküvilerde GDO'lu ürüne rastlanmamıştır.
In this study, GMO analyses were studied in 30 chocolate and 15 biscuit samples in different compositions belonging to different or same companies that came imported to our country, which is consumed quite a lot as a snack in the world and in our country. The studies were made accordingly with the "GMO Analysis Strategy Implementation Instruction" determined by the General Directorate of Food and Control of the Turkish Ministry of Agriculture and Forestry. For GMO analysis Anatolia Geneworks kit methods were used. Analysis was done with real time PCR device. 35s promoter, tNOS terminator and FMV promoter scan has been made for GMO analysis. Gene has been scanned belong were performed on corn, soy and cotton plants, which are the most genetically modified plants. When the these gene of to plants belong is detected, EURL GMFF for soy according to their methods "MON87701, MON87708, MON87769, CV127, DP305423-1, MON87751-7, DAS44406-6, DAS68416-4, DAS81419-2" specific event scanning, for the corn plant "DAS40278-9" specific event scanning, for cotton plant "281-24-236, 3006-210-23, GHB614" specific event has been scanned were performed. In all samples studied 35s promoter, tNOS terminator and FMV promoter has been encountered. In 23 of the 30 chocolate samples studied, 15 biscuit samples and 5 genes belonging to soy plants were identified and specific event scans were performed. Genes belonging to corn and cotton plants were not found. The results of the specific event search were also negative determined. As a result, GMO products were not found in the chocolates and biscuits imported to our country and used in our study.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=kScA8XnrRb0WogX-qPGFkpIeNfrLshaiAnRQc3i-U8b8uXp8SgbmxrRasRhI41jy
https://hdl.handle.net/20.500.13087/3110
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.