Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/3073
Title: SOC estimation for battery management system
Other Titles: Pil yönetim sistemi için SOC tahmini
Authors: Özkan, Hanife Apaydın
Ahmed, Mustafa Fahmı Ahmed
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Issue Date: 2022
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Aküler, şarj edilebilir elektrik sistemlerinin genellikle birincil enerji depolama öğesi olarak kullanılmaktadır. Günümüzde akü ile çalışan cihazlar arttıkça ve geliştikçe akünün verimli kullanımı ve kullanım süresi kritik bir hale gelmiştir. Bu kapsamda, akünün şarj durumu (SOC) değerinin bilinmesi, akünün verimli kullanılmasına, aşırı şarj–deşarjı önleyerek pilin ömrünün uzatılmasında katkı sağlayan önemli bir parametredir. Dolayısıyla akülerde SOC değerinin yüksek hassasiyetle hesaplanması oldukça önem kazanmıştır. Bu tezde, Akü SOC değerinin doğru ve yüksek hassasiyetle hesaplanması için, dinamik devre modeli kullanan Kalman filtresi, Rint devre modeli ile akü terminal voltajını kullanan Voltaj tabanlı yöntem ve Coulomb sayimi olmak üzere 3 temel metod modifiye edilerek sunularak yöntemlerin başarısı yapılan simulasyonlar ile desteklenmiştir. Ayrıca bu metodların birbirine göre avantajları ve dezavantajları incelenerek sunulmuştur.
Batteries are often used as the primary energy storage element of rechargeable electrical systems. Today, as battery-powered devices increase and develop, the efficient use and duration of use of the battery has become critical. In this context, knowing the state of charge (SOC) value of the battery is an important parameter that contributes to the efficient use of the battery and to prolonging the life of the battery by preventing overcharge-discharge. Therefore, it has become very important to calculate the SOC value in batteries with high precision. In this thesis, in order to calculate the SOC value of the battery accurately and with high precision, modified Kalman Filter method using dynamic circuit model, Voltage-based method using battery terminal voltage with Rint circuit model, and Coulomb counting method are presented. These methods are also validated by simulation studies. In addition, the advantages and disadvantages of these methods and their comparision are explained.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=CG8WvdvvxJP04Unr7Yecf6SZD1_h_EQ8UslsndZmLXPftIfwY-XcfytfBkZR212Z
https://hdl.handle.net/20.500.13087/3073
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.