Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/3009
Title: Hydrophobic Modification of Glass Surface by Using Sol-Gel Synthesized Glass Powder as A Surface Roughness Promoter
Other Titles: Yüzey Pürüzlülüğünü Arttırıcı Eleman Olarak Sol-Jel ile Sentezlenmiş Cam Tozu Kullanımıyla Cam Yüzeyinin Hidrofobik Modifikasyonu
Authors: Okumuş, Yiğitalp
Günkaya, Göktuğ
Issue Date: 2021
Abstract: In this study, it was aimed to form a hierarchical surface by using glass powders in the coating solution which was applied to glass surfaces for reducing the surface energy. Glass powders (GP) were synthesized by sol gel method at room temperature in the presence of ammonium hydroxide as an alkali catalyst and ethanol water mixture as solvent. Glass powders were used as additives in the chemical modification material to form rough surfaces for obtaining hydrophobic property on the borosilicate substrates. Two solutions were prepared by using different silane types and three different amounts of glass powders were added to each. Substrates were coated with the prepared coating suspension. The coated samples were heat treated for curing of silane matrix at 110°C for an hour and then washed. The morphology and the size of the particles were visualized by scanning electron microscopy. Water contact angle measurements were carried out to determine the contact angle values and consequent hydrophobic features. 3 different powder ratios were used. Water contact angle values increased by the increasing powder ratio. Water contact angle values were reached to 115° from 20°.
Bu çalışmada, yüzey enerjisini azaltmak için cam yüzeylere uygulanan kaplama çözeltisinde cam tozları kullanılarak hiyerarşik bir yüzey oluşturulması amaçlanmıştır. Cam tozları, katalizör amonyum hidroksit ve çözücü etanol su karışımı kullanılarak oda sıcaklığında sol jel yöntemiyle sentezlenmiştir. Borosilikat altlık üzerinde hidrofobik özellik elde etmek amacıyla, pürüzlü yüzeyler oluşturmak üzere kimyasal modifikasyon malzemesinde katkı maddesi olarak cam tozlar kullanılmıştır. Farklı silan tipleri ile iki çözelti hazırlanmıştır ve her birine üç farklı miktarda cam tozu eklenmiştir. Altlıklar hazırlanan kaplama süspansiyonu ile kaplanmıştır. Kaplanan numuneler silan matrisinin 110 ° C'de bir saat süreyle kürlenmesi için ısıl işleme tabi tutulup yıkanmıştır. Morfoloji ve taneciklerin boyutu, taramalı elektron mikroskobu ile incelenmiştir. Temas açısı değerlerinin ve sonuçta ortaya çıkan hidrofobik özelliklerin belirlenmesi için statik temas açısı ölçümleri yapılmıştır. 3 farklı toz oranı kullanılmıştır. Su temas açısı değerleri artan oranla artmıştır. Su temas açısı değerlerinde 20° 'den 115 °'ye artış gözlenmiştir.
URI: https://doi.org/10.29130/dubited.656089
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRrMk56azRPQT09
https://hdl.handle.net/20.500.13087/3009
ISSN: 2148-2446
Appears in Collections:TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

92
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.