Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/300
Title: Runway Capacity Enhancement Analysis of End-Around Taxiway at Istanbul New Airport
Other Titles: İstanbul Yeni Havalimanında End-Around Taksi Yollarının Pist Kapasitesine Etkisinin Analizi
Authors: Aydoğan, Emre
Çetek, Cem Aybek
Keywords: Ziraat Mühendisliği
Bahçe Bitkileri
Bitki Bilimleri
Ziraat, Toprak Bilimi
Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması
Biyoloji
Kimya, Analitik
Kimya, Uygulamalı
Kimya, İnorganik ve Nükleer
Kimya, Tıbbi
Kimya, Organik
Fizikokimya
Ekoloji
Entomoloji
Çevre Bilimleri
Balıkçılık
Genetik ve Kalıtım
Limnoloji
Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi
Matematik
Mikroskopi
Mineraloji
Mantar Bilimi
Optik
Paleontoloji
Parazitoloji
Fizik, Uygulamalı
Fizik, Atomik ve Moleküler Kimya
Fizik, Katı Hal
Fizik, Akışkanlar ve Plazma
Fizik, Matematik
Fizik, Nükleer
Fizik, Partiküller ve Alanlar
Spektroskopi
Termodinamik
Taşınım
Su Kaynakları
Mimarlık
Hücre ve Doku Mühendisliği
Bilgisayar Bilimleri, Yapay Zeka
Bilgisayar Bilimleri, Sibernitik
Bilgisayar Bilimleri, Donanım ve Mimari
Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri
Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği
Bilgisayar Bilimleri, Teori ve Metotlar
İnşaat ve Yapı Teknolojisi
Savunma Bilimleri
Enerji ve Yakıtlar
Mühendislik, Hava ve Uzay
Mühendislik, Biyotıp
Mühendislik, Kimya
İnşaat Mühendisliği
Mühendislik, Elektrik ve Elektronik
Çevre Mühendisliği
Mühendislik, Jeoloji
Endüstri Mühendisliği
İmalat Mühendisliği
Mühendislik, Deniz
Mühendislik, Makine
Mühendislik, Petrol
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Orman Mühendisliği
Jeokimya ve Jeofizik
Jeoloji
Yeşil, Sürdürülebilir Bilim ve Teknoloji
Görüntüleme Bilimi ve Fotoğraf Teknolojisi
Denizcilik
Malzeme Bilimleri, Biyomalzemeler
Malzeme Bilimleri, Seramik
Malzeme Bilimleri, Özellik ve Test
Malzeme Bilimleri, Kaplamalar ve Filmler
Malzeme Bilimleri, Kompozitler
Malzeme Bilimleri, Kâğıt ve Ahşap
Malzeme Bilimleri, Tekstil
Metalürji Mühendisliği
Meteoroloji ve Atmosferik Bilimler
Maden İşletme ve Cevher Hazırlama
Nanobilim ve Nanoteknoloji
Nükleer Bilim ve Teknolojisi
Polimer Bilimi
Robotik
Telekomünikasyon
Taşınım Bilimi ve Teknolojisi
Issue Date: 2019
Abstract: This paper analyses the capacity effects of End-Around Taxiway at Istanbul New Airport which is planned to serve for 150 million passengers per year with the 6 independent runways when it is constructed completely. The new airport will be in service with its two independent and two dependent parallel runways after the first phase of the construction. The airport has also end-around taxiways to increase the runway capacity. End-around taxiways allow the aircraft continue to their taxi movements without the runway crossing. The runway crossing decreases the runway capacity since the crossing aircraft blocks the runway. The effects of runway crossing problem on the runway capacity are analysed in this paper. Istanbul New Airport first phase configuration is modelled with Simmod discrete event simulation tool in two different scenarios which are named baseline and alternative. The baseline scenario represents the new airport without end-around taxiways. The alternative scenario represents the same condition with end-around taxiways. The capacity problems of runway crossing are analysed and it is enhanced with the end-around taxiway usage. The analysis shows the runway capacities with and without runway crossing.
Bu çalışmada tamamlanmasıyla 6 bağımsız pisti ile yıllık 150 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanan İstanbul Yeni Havaalanı’nda yer alan End-Around taksi yollarının pist kapasitesine olan etkileri incelenmiştir. Yeni hava alanı ilk etapta 2 bağımsız ve 2 bağımlı pist konfigürasyonu ile hizmete alınacaktır. Havaalanında aynı zamanda pist kapasitelerini arttırmak için End-Around taksi yolları da bulunmaktadır. End-Around taksi yolları uçaklara kullanılan pisti kat etmeden taksi imkanı sunmaktadır. Pist kat edişler kullanılan pistin kapasitesini azaltmaktadır. Bu çalışmada pist kat edişlerin pist kapasitesine olan etkisi araştırılmıştır. Çalışmada İstanbul Yeni Havaalanı Simmod kesikli zamanlı simülasyon ortamında temel ve alternatif senaryolar ile modellenmiştir. Temel senaryoda yeni havaalanı End-Around taksi yolları bulunmadığı varsayımı ile modellenmiştir. Alternatif senaryoda ise aynı durum End-Around taksi yolları varken modellemiştir. Bu sayede pist kat edişlerin kapasiteye olan olumsuz etkisi incelenmiş ve bu olumsuz etkinin End-Around taksi yolları ile iyileştirildiği görülmüştür. Analizler pist kat edişler varken ve yokken pist kapasitelerini göstermektedir.
URI: https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpJME56STJOZz09
https://hdl.handle.net/20.500.13087/300
ISSN: 2148-2446
Appears in Collections:Kimya Mühendisliği Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.